Najave i izvješća / 11. prosinca 2017.

Modularno stručno usavršavanje „Matematika u vertikali osnovne škole“

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje u dva ciklusa, školskoj 2016/2017. te 2017/2018. godini, održana su modularna stručna usavršavanja učitelja razredne nastave te učitelja matematike osnovnih škola pod nazivom „Matematika u vertikali osnovne škole“. Stručnom usavršavanju prisustvovalo je 250 učitelja osnovnih škola Istarske županije, dok će isti model stručnog usavršavanja za Primorsko-goransku i Ličko-senjsku županiju započeti u svibnju 2018. godine. Sva predavanja i radionice na modulima održali su Maja Kalebić, prof. savjetnik te mr. sc. Predrag Dukić iz Osnovne škole Vidikovac iz Pule u kojoj su usavršavanja i održana. Voditelji skupova bili su viša savjetnica za razrednu nastavu Ivana Jurjević Jovanović te viši savjetnik za matematiku Vesko Nikolaus. 

Modularna stručna usavršavanja podijeljena su u četiri etape. Kroz Modul 1. Igrifikacija sudionici su upoznati s radom interaktivne ploče kroz mogućnosti Notebook aplikacije, te su izrađivali digitalizirane nastavne materijale od najjednostavnijih do srednje složenih. Teme prvog modula su bile: Igrifikacija u nastavi matematike, Matematičke igre na interaktivnoj ploči te radionica Igrifikacija u matematici. Na Modulu 2. Matematika bez računanja, što je to? sudionici su upoznali kako matematičkim mozgalicama (slikovnim, nastavi niz, skrivena slova, zagonetke) naučiti matematičko modeliranje i kod učenika razvijati matematičko–logičko mišljenje. Teme drugog modula su bile: Personalizacija nastavnog materijala – križaljke i osmosmjerke, Formativno praćenje učenika – kviz i igra asocijacija u Power Pointu, Kako i kada početi sa statistikom u osnovnoj školi, Tangram – razvoj geometrijske pismenosti i izrada radnih listića, Integram. Kroz Modul 3. Pitanjem na pitanje – kako poticati učenike na postavljanje pitanja u matematici sudionici su upoznali zašto je istraživačko učenje pretpostavka za razvijeno divergentno i konvergentno mišljenje te metakognicija kao generička kompetencija. Sva tri oblika mišljenja moguće je istovremeno poticati, razvijati i savladati u okviru jednog jednostavnog procesa, a to je tehnika formulacije pitanja. Radionicom su sudionici razvijali metodologiju tehnike postavljanja pitanja. Teme trećeg modula su bile: Pitanjem na pitanje – kako poticati učenike na postavljanje pitanja u matematici, Postavljanje pitanja u zadacima, LearningApps – interaktivni alat, Plickers – alat za formativno praćenje učenika. U Modulu 4. Zadaci s nepoznanicama sudionici su upoznali kako je pojam jednadžbe moguće intuitivno uvesti u redovnoj nastavi igrama skrivenih brojeva. Za učenike natjecatelje bitno je razvijati matematičku pismenost i rješavanje problemskih zadataka modelom jednadžbi. Teme četvrtog modula bile su: Magični kvadrat, Rekonstrukcije matematičkih operacija, Skupovi i njihova primjena u rješavanju problemskih zadataka.