Najave i izvješća / 29. veljače 2012.

Ministar Jovanović predstavio strateške ciljeve MZOS-a

vodice_mStatus ravnatelja škola unaprijedit će se uvođenjem licenci i uspostavom mjerljivih kriterija kvalitete, najavio je ministar znanosti, obrazovanja i sporta dr. sc. Željko Jovanović prigodom otvaranja državnog stručnog skupa za ravnatelje osnovnih škola RH, koji se od 27. do 29. veljače 2012. godine održao u Vodicama i na kojem je sudjelovalo više od 640 ravnatelja.

Izuzetno dobro posjećen skup bavio se kvalitetom i unapređivanjem kvalitete rada u školi, a o toj temi, kroz razna područja i aspekte djelovanja, predavanja su održali istaknuti sveučilišni profesori, djelatnici Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje, CARN-eta, Agencije za odgoj i obrazovanje te učitelji praktičari. Strateške ciljeve Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta predstavio je ministar Željko Jovanović.

Obraćajući  se ravnateljima ministar je naglasio da je nasušna potreba podići opću razinu obrazovanosti građana Hrvatske, a strukturu prilagoditi razvojnim potrebama i potražnji na tržištu rada, kroz jačanje i suradnju obrazovnih i znanstvenih institucija i gospodarstva te poticanje većeg ulaganja u obrazovanje i istraživanje.

– Da bismo u tome uspjeli, morali smo krenuti od promjena u svim segmentima odgovornosti našeg ministarstva. Sve ključne odluke donosit će se nakon iscrpnog dijaloga. Obrazložene prijedloge prepustit ćemo stručnjacima, a potom u raspravu uključiti predstavnike tržišta rada, poslodavce, sindikate, vlast, učitelje te akademsku i znanstvenu zajednicu. Uslijedit će najšira javna rasprava i konačna odluka koja će biti moja odluka i ministarstva i za nju ćemo snositi pohvale, kritike i odgovornost – kazao je ministar Željko Jovanović.

U tu svrhu, istaknuo je, već su formirane stručne grupe koje pripremaju izmjene i dopune zakona u svim segmentima, zajedno s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti radi se na kreiranju strategije obrazovanja i znanosti koja će biti polazište za izmjenu svih zakona, a u dogovoru s Agencijom za odgoj i obrazovanje radi se na stvaranju preduvjeta za uvođenje novih sadržaja u škole.

ministar_vodice_m–Svi želimo kreativnu i poticajnu školu, kako za djecu tako i za učitelje. Svi najavljeni novi sadržaji dio su šire kurikularne reforme i to je dio nove velike slike škole. Moramo napustiti kruti sustav, a sadržaji svih predmeta moraju biti temeljeni na znanstvenim istinama i spoznajama. Posao je Agencije za odgoj i obrazovanja pripremiti podloge za donošenje nacionalnog kurikuluma i svih nastavnih predmeta. Taj posao se radi u suradnji sa zainteresiranim stručnim udrugama, ali ne mogu civilne udruge preuzimati poslove ministarstva i države. Srednje i visoko obrazovanje obogatit ćemo mrežom akreditiranih programa cjeloživotnog učenja, jer nam je cilj u njih uključiti što više građana zbog njihova doškolavanja, specijalizacije, prekvalifikacije i kvalitetnijeg osposobljavanja za obavljanje poslova. Čeka nas puno posla, a rezultati neće doći preko noći – kazao je ministar Jovanović.

Novi sadržaji u školi

Jedan od važnih prioriteta, naglasio je, jest donošenje nacionalnog kurikuluma. – Promijenit ćemo gledanje na to što se i kako uči u školi, otvorit ćemo prostor za nove sadržaje kao što je zdravstveni odgoj koji će obuhvaćati i seksualni odgoj, edukaciju o spolno prenosivim bolestima, o štetnosti svih vrsta ovisnosti, o prevenciji debljine, koja je vodeći uzrok smrtnosti u Hrvatskoj, o nasilju. Sadržajima građanskog odgoja, odgoja i obrazovanja za demokratsko građanstvo želimo uputiti mlade u prava, slobode i odgovornosti koje imaju kao građani te ih poučiti kako se za njih mogu boriti – naglasio je ministar.

svi_vodice_mObrazlažući potrebu promjene obrazovnog sustava, ministar je napomenuo da Hrvatska ima 35 posto nezaposlenih mladih osoba, čime je na trećem mjestu po broju nezaposlenih mladih u Europi, a za znanost, istraživanje i obrazovanje u Hrvatskoj se posljednjih godina izdvaja samo 0,76 posto BDP-a, dok većina zemalja Europske unije za navedenu svrhu minimalno izdvaja tri posto bruto društvenog proizvoda.

– Ova Vlada vjeruje da ulaganje u obrazovanje i znanost moraju biti dugoročni cilj Hrvatske, jer je obrazovanje glavni čimbenik za stvaranje suvremenog gospodarstva utemeljenog na znanju. Možda to tako ne izgleda nakon što smo donijeli proračun, no promjene se ne mogu dogoditi preko noći, pogotovo ako je osam godina izdvajanje za obrazovanje i znanosti bilo u stalnom padu – istaknuo je ministar i napomenuo da je zaustavljen daljnji pad izdvajanja za obrazovanje.   

Iako je ukupno gledajući proračun ministarstva smanjen, povećane su brojne stavke. Više novca dobili su prevencija ovisnosti i nasilja, programi rada s darovitima, stručno usavršavanje nastavnika, deficitarni udžbenici, obrazovanje djece u alternativnim školama, programi znanstvenih časopisa, razvoj informacijskog sustava visokog obrazovanja, obuka neplivača, školarine na sveučilištima, a osigurali smo i četiri milijuna za opremanje školskih knjižnica.

Licenciranje odgojno-obrazovnih radnika

–Vjerujem da će promjena paradigme u kojoj se cijeni znanje i u kojoj napredovanje i društveni uspjeh ovise o znanju vratiti dostojanstvo i vašem časnom i odgovornom pozivu. To je jedan od prvih prioriteta koji sam si postavio na početku mandata. Vrijedni i uspješni učitelji moraju biti prepoznati, a njihov rad bolje vrednovan. Stoga su stručna usavršavanja i definiranje napredovanja za sve nastavnike važna zadaća. Ubrzano ćemo raditi i na licenciranju nastavnika, i na pravilniku o napredovanju. Staus ravnatelja ćemo unaprijediti u sklopu osposobljavanja i licenci te uspostavom mjerljivih kriterija kvalitete. Sadašnji reizbori ravnatelja imaju dosta nedostataka i za to sam da školski odbor preuzme apsulutnu odgovornost za to što radi, a ja kao ministar svoju mogućnost da uskratim imenovanje izabranim ravnateljima svest ću na najmanju moguću mjeru i to samo u slučajevima kad utvrdim da je kršen zakon u proceduri izbora – zaključio je ministar Jovanović.

ravnatelj_vodice_mObraćajući se ravnateljima škola Vinko Filipović, ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje, istaknuo je da u sedam godina, koliko se održava državni stručni skup za ravnatelje, prvi put na skupu je prisutan ministar i njegova pomoćnica. – Vjerujem da je to svojevrsna poruka vama ravnateljima i svima nama koji smo zaduženi da naš obrazovni sustav učinimo boljim – kazao je Vinko Filipović i podsjetio na važnost uloge ravnatelja škola kao pedagoških rukovoditelja.

Novosti u radu Agencije

Ravnatelj V. Filipović najavio je dvije važne i značajne promjene u radu Agencije. Jedan od njih je stručno usavršavanje dostupno svim odgojno-obrazovnim radnicima. Prema podacima Agencije od 65 000 odgojno-obrazovnih radnika u 2011. godini samo jedna trećina stručno se usavršavala na 871 skupu u organizaciji AZOO-a.

– Od 1. ožujka ponudit ćemo stručno usavršavanje u vašim školama iz općih tema, psihologije, pedagogije, defektologije, socijalne pedagogije i knjižničarstva.  Usavršavanje će se održavati  na učiteljskim, odnosno nastavničkim vijećima, a edukaciju u školama provodit će stručni suradnici promovirani u zvanje mentora i savjetnika – najavio je V. Filipović. Takav način usavršavanja, pojasnio je, od škole neće zahtijevati materijalne troškove i neće se remetiti tijek nastave, a učitelji i nastavnici neće imati opravdanje za stručno neusavršavanje. – U sljedećem razdoblju u takav oblik stručnog usavršavanja uključit ćemo i ostale mentore i savjetnike, njih oko 3 500 u sustavu, jer smo svjesni da ih do sada nismo dovoljno aktivirali – kazao je V. Filipović. 

Druga novost je formiranje Odjela za stručno-pedagoški nadzor u Agenciji za odgoj i obrazovanje u kojem će biti 17 savjetnika za svako predmetno područje. Odjel će započeti s radom 1. svibnja ove godine, a svi savjetnici biti će dodatno educirani.

– Odjel neće biti u funkciji samo u onim ekstremnim slučajevima kada stižu žalbe i pritužbe. Mislim da se mi u odgojno-obrazovnom sustavu moramo ozbiljno pozabaviti hiperinflacijom odlikaša. Odjel će biti u funkciji tamo gdje se pokaže da u nekim školama prosjek ocjena ne odgovara realnoj očekivanoj prolaznosti učenika – pojasnio je V. Filipović.

svi-vodice2_mNakon uvodnim izlaganja ravnatelja Vinka Filipovića i ministra Željka Jovanovića, uslijedila su stručna predavanja istaknutih sveučilišnih profesora, stručnjaka iz različitih područja obrazovanja te stručnjaka koji su indirektno vezani za područje obrazovanja te izlaganje pomoćnice ministra Ankice Nježić. Govoreći o strukturnim promjenama, ravnateljica Uprave za odgoj i obrazovanje istaknula je da će se zalagati da se sve predviđene promjene provode postupno, sa određenim ciljem, i da se osiguraju stručnjaci koji će ih provoditi. Ravnatelje škola pozvala je da svojim doprinosom, idejama i kompetencijama sudjeluju i pomognu u razvoju odgoja i obrazovanja, naglasivši da, razvoj nije moguć bez razvoja svakog učenika, učitelja i ravnatelja, odnosno svih u sustavu.

Osobni razvoj pojedinca temelj je napretka

I prof. dr. sc. Pero Lučin u svom izlaganju o integriranju u europski sustav obrazovanja kroz unapređivanje kvalitete istaknuo je da razvoj treba temeljiti na osobnom razvoju pojedinaca i razvoju mogućnosti društva.

Aktualnosti iz CARN-et-a i projekte koji su namijenjeni učenicima i odgojno-obrazovnim radnicima predstavio je ravnatelj CARNet-a Zvonimir Stanić.

brajsa_vodice_mO unapređenju kvalitete škole i komunikaciji u kvalitetnoj školi predavanja su održala dva priznata stručnjaka prof. dr. sc. Vladimir Jurić i prim. dr. sc. Pavao Brajša.

Dr. sc. Petar Bezinović sa suradnicom Sonjom Srebačić predstavio je projekt Razvoj instrumenata za vrednovanje školske nastave. Projekt provodi Institut za društvena  istraživanja u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje. U projektu, kojem je svrha bila osmisliti instrumentarije za vrednovanje i unapređivanje nastave u školi, do sada su eksperimentalno sudjelovale četiri zagrebačke osnovne škole.

Govoreći o kvaliteti odgojno-obrazovnog procesa Sanja Brajković iz Pučkog otvorenog učilišta Korak po korak istaknula je da su učitelji najvažnija karika u procesu koja čini razliku u kvaliteti između pojedinih škola.

Projekte vanjskog vrednovanja u funkciji unapređivanja kvalitete rada u školi predstavila je dr. sc. Jasmina Muraja, zamjenica ravnatelja Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanje, dok je Renata Ivanković iz CARN-eta predstavila razvoj digitalnih kompetencija. O ranjivim skupinama učenika, njihovu prepoznavanju i integraciji u odgojno-obrazovni sustav predavanje je održao Darko Tot, pomoćnik ravnatelja Agencije za odgoj i obrazovanje.

Zadnji dio skup bio je posvećen pravnim i financijskim pitanjima s kojima se ravnatelji susreću u svakodnevnom radu. O propisima i njihovoj primjeni u sustavu osnovnog školstva predavanje je održala Olivera Marinković, Mladenka Karačić tumačila je Zakon o fiskalnoj odgovornosti, a Tihana Radojčić, pomoćnica ravnatelja Agencije za odgoj i obrazovanje, održala je predavanje na temu stažiranja, polaganja stručnih ispita i napredovanja odgojno-obrazovnih radnika.

Izlaganja svih predavača možete pogledati ovdje