Najave i izvješća / 18. srpnja 2022.

Metodičko znanje kemije i oblikovanje kemijskih sadržaja

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje održan je 5. srpnja 2022. godine Državni stručni skup za učitelje i nastavnike kemije pod nazivom „Metodičko znanje kemije i oblikovanje kemijskih sadržaja “ u Osnovnoj školi  Mejaši u Splitu. Voditeljica skupa je viša savjetnica za kemiju Mia Ožić.

Skup je započeo predavanjem dr. sc. Roka Vladušića, profesora s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, koji ističe da je temeljni preduvjet poučavanja nastavnog sadržaja kemije njegovo poznavanje. Uz to, kompetentan nastavnik mora znati kako će taj sadržaj preoblikovati u skup povezanih činjenica i postupaka koji će rezultirati razumijevanjem i na koji će se način konkretne formulacije sadržaja reflektirati na ono što će učenici razumjeti ili pogrešno protumačiti. Koncept metodičkog znanja prema Magnussonu i suradnicima (1999) čini pet domena koje su predstavljene u svom teorijskom okviru: 1) Orijentacija prema poučavanju prirodoslovlja (znanje o specifičnostima tog područja i uvjerenje o tome kako je prirodoslovlje, odnosno prirodoslovne predmete, najbolje poučavati), 2) Znanje i uvjerenja o kurikulumu prirodoslovlja (što i kada poučavati), 3) Znanje o učeničkom (studentskom) razumijevanju prirodoslovlja, 4) Znanje o nastavnim strategijama i metodama u nastavi prirodoslovlja, 5) Znanje o vrednovanju u nastavi prirodoslovlja (što, zašto i kako vrednovati).

Nakon teorijskog okvira sudionici su se podijelili u tri radne skupine i nastavili rad tako da su svi sudjelovali u tri različite radionice. Prva radionica pod nazivom ‘Orijentacija prema poučavanju prirodoslovlja: Učenje otkrivanjem’ (Mia Ožić i Gordana Cecić-Sule, prof.) odnosi se na znanja i uvjerenja, učitelja i nastavnika, o svrsi i ciljevima poučavanja na određenoj razini. Orijentacija prema poučavanju prirodoslovlja može se opisati kao pristup poučavanju, specifičan za svakog nastavnika. Sudionici su bili podijeljeni u grupe od 4 člana koristeći tehniku mikropoučavanja i obrasce evaluacije i samoevaluacije osvijestili znanje ostalih domena metodičkog znanja. Druga radionica je ‘Znanje o nastavnim strategijama i metodama: Osmišljavanje učinkovitoga praktičnog rada’ (Ivana Marić Zerdun, prof. i dr.sc. Sanda Šimičić, prof.) kojom se ističe učiteljev / nastavnikov pristup odabiru izvora znanja i pristupa i pomoći u operiranju na različitim razinama kemijskog tripleta kao ključan čimbenik razvoja učeničkih makro-submikro-simboličkih kompetencija i razumijevanja složenih znanstvenih koncepata. Radionica se temeljila na radu u grupi te osmišljavanju praktičnog rada koji bi omogućio bolje ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda u Kemiji. Treća radionica ‘Znanje o učeničkom razumijevanju – Jezik nastave kemije’ (doc. dr. Janja Majer-Kovačić i dr. sc. Roko Vladušić) usredotočila se na osviještenost učitelja / nastavnika o pozornosti koju treba pridati jeziku nastave kemije. Jezik nastave kemije posebno je važan čimbenik učenja i poučavanja. Stoga je izgradnja metodičkog znanja o učeničkom razumijevanju i pravilnoj uporabi jezika u nastavi kemije jedan od temelja uspješne nastave.

Evaluacija stručnog skupa pokazala je da sudionici skupa teme predavanja i radionica smatraju važnim i korisnim. Analizom evaluacijskih pitanja zaključuje se da su ostvareni ciljevi skupa jer smo analizirali temeljne preduvjete poučavanja nastavnog sadržaja. Zajednički smo raspravili značaj transformacije znanja o sadržaju predmeta u oblike koji su prilagođeni za poučavanje učenika. Radionice su pomogle u osnaživanju postojećih i stjecanju novih stručno-metodičke kompetencija te osvješćivanju veze između orijentacija prema poučavanju i drugih domena metodičkog znanja kemije u vlastitoj nastavnoj praksi.

Evaluacija

(docx: 216,23 KB)

Preuzmi