Najave i izvješća / 15. rujna 2022.

Mentorske vještine i planiranje nastavnog procesa u nastavi talijanskoga jezika

Državni stručni skup za učitelje i nastavnike talijanskog jezika, kao stranog jezika, Mentorske vještine i planiranje nastavnog procesa održan je31. kolovoza 2022. godine u AZOO Zoom učionici i sastojao se od dvije tematski povezane cjeline.

U prvom dijelu stručnoga skupa predavanje na temu Stručno-metodička priprema za učitelje i nastavnike talijanskoga jezikaodržala je izv. prof. dr. sc. Sandra Mardešić, pri Odsjeku za talijanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Predavačica je predstavila osnovna obilježja suvremenoga pristupa nastavničkom obrazovanju i ulogu dnevnika stažiranja u razvoju „refleksivnog praktičara“. Istaknula je temeljne odrednice u pristupu poučavanju usmjerenom na učenika s posebnim osvrtom na razvoj njegove samostalnosti i ulogu strategija učenja. Osim toga istaknula je izvore u literaturi u kojima se nalaze detaljni opisi kompetencija nastavnika stranih jezika i opisivači za svaku pojedinu kategoriju. U drugom dijelu predavanja izložila je osnovne dijelove stručnog ispita: pisani rad s metodičko-glotodidaktičkog gledišta i metodičko oblikovanje svih dijelova nastavnog sata s naglaskom na sve četiri jezične vještine, vrste aktivnosti i zadataka kojima se one razvijaju, uvježbavaju i provjeravaju u izvedbi nastavnog sata. U zaključnom dijelu predavačica se osvrnula na elemente vrednovanja nastavnog sata na stručnom ispitu uz navode primjera dobre prakse i prikladnih postupaka.

U nastavku Margareta Đordić, prof., nastavnica hrvatskog jezika u XVI. gimnaziji u Zagrebu izložila je temu Hrvatski standardni jezik u eseju. Predavačica je izložila pravila grafičkoga oblikovanja eseja i izdvojila najčešće jezične pogreške i pravila na koja pristupnici moraju obratiti pozornost, a koja se odnose na standardnojezičnu normu hrvatskoga jezika na pravopisnoj, fonološkoj, morfološkoj, sintaktičkoj, leksičkoj i stilističkoj razini. Na izdvojenim primjerima pristupnici su samostalno uočavali i objašnjavali najčešće pogreške.

U nastavku prvog dijela Marija Puškarić, prof., nastavnica talijanskog jezika u Srednjoj školi Pakrac u Pakracu, predavanjem na temu Mentorske vještine i osobna mapa pripravnika sudionicima stručnoga skupa izložila je razne vrste kompetencija i vještina potrebnih za učinkovito mentorstvo i kvalitetno planiranje, samostalno organiziranje i izvođenje nastavnog sata. Detaljnije je osvrnula se na šest kompetencija: generičke (prenosive), temeljne učiteljske, osobne, područno-specifične (akademske), didaktičke i metodičke i istraživačko-refleksivne te na obilježja kvalitetne komunikacije i suradnje između mentora i pripravnika. U drugom dijelu sudionicima skupa dala je jasne upute za izradu osobne mape pripravnika i za vođenje bilješki tijekom opažanja nastavnog sata mentora u obliku dnevnika stažiranja.

U drugom dijelu nakon kratke stanke Marija Puškarić, prof., učiteljica talijanskog jezika u Osnovnoj školi braće Radića u Pakracu tijekom izlaganja Planiranje nastavnog sata istaknula je faze planiranja nastavnog sata, definiciju cilja i ishoda nastavnog sata te odabira prikladnih i učinkovitih aktivnosti i strategija za njihovo postizanje te raznih oblika za formativno vrednovanje istih na kraju nastavnog sata. Posebno se osvrnula na ishode aktivnosti i na odabir očekivanja međupredmetnih tema u skladu s temom nastavnog sata i odgovarajućim ciklusom. U zaključnom dijelu izložila je primjer metodičkog oblikovanja pojedinih dijelova nastavnog sata i jezičnih vještina vezanih za aktivnosti i zadatake kojima se one razvijaju, uvježbavaju i provjeravaju u zaključnom dijelu nastavnog sata.

U nastavku drugoga dijela Marija Puškarić, prof., nastavnica talijanskog jezika u Srednjoj školi Pakrac u Pakracu izložila je temu Izvedba nastavnog sata. Istaknula je da izvedba nastavnog sata počinje detaljnom pripremom svih dijelova dnevne pripreme za izvedbu nastavnog sata (uvodi dio, obrada sadržaja i zaključni dio). Dodala je obilježja pojedinih dijelova nastavnog sata: motivacijski uvod, prikladnost raznih vrsta aktivnosti za obradu sadržaja, plan ploče, metode i oblici rada za ostvarenje ishoda i provjera ostvarenosti postavljenih ishoda u zaključnom dijelu na kraju nastavnog sata uz pomoć radnih listića i/ili digitalnih zadataka (formativno vrednovanje).  Uz primjere dobre prakse strukture i artikulacije nastavnog sata za osnovne i srednje škole polaznicima je izložila i okvir pripreme za nastavni sat.

Stručni skup organizirala je Marija Puškarić, prof. savjetnik, vanjska suradnica Agencije za odgoj i obrazovanje.

Evaluacija

(docx: 323,64 KB)

Preuzmi