Najave i izvješća / 18. listopada 2018.

Međužupanijski stručni skup za stručne suradnike pedagoge u dječjim vrtićima

Pedagog – pedagoški voditelj procesa stručnog usavršavanja i profesionalnoga razvoja u dječjemu vrtiću– doprinos jačanju stručnih kompetencija pedagoga te kvalitetnom stručnom usavršavanju i njihovu profesionalnom razvoju

Stručni skup je održan 10. i 11. listopada 2018. godine u Bluesun Hotel Kaj u Mariji Bistrici. Sudjelovalo je devedeset stručnih suradnika pedagoga u ustanovama za rani i predškolski odgoj i obrazovanje na području: Bjelovarsko-bilogorske, Karlovačke, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Međimurske, Sisačko-moslavačke, Varaždinske i Zagrebačke županije te Grada Zagreba.

Stručni skup su planirale, organizirale i vodile više savjetnice za predškolski odgoj Središnjega ureda Agencije za odgoj i obrazovanje u Zagrebu: Darija Drviš, prof., Sanja Jelovčić, prof. i mr. sc. Andreja Silić, u suradnji s voditeljem Odsjeka za međunarodnu suradnju i projekte EU, Borisom Vampulom, univ. spec. cin. te višom savjetnicom za međunarodnu suradnju mr. sc. Sanjom McMurtry.

U uvodnome dijelu programa sudjelovala je Vlasta Hubicki, predsjednica skupštine Krapinsko-zagorske županije te načelnik Općine Marije Bistrice, Josip Milički. Uz pozdravne riječi iznijeli su kratki prikaz o brizi i ulaganjima u gradnju dječjih vrtića te podizanje kvalitete rada odgojitelja, stručnih suradnika i drugih zaposlenika, koji svakodnevno brinu o najmlađim stanovnicima Marije Bistrice, ali i šire, na području cijele Krapinsko-zagorske županije. 

U plenarnom izlaganju viša savjetnica za međunarodnu suradnju mr. sc. Sanjom McMurtry izložila je temu Razdoblja profesionalne karijere.

Nakon toga su uslijedile tri paralelne sesije na temu: Refleksivna praksa – osnova unapređivanja odgojno-obrazovnog procesa i podrška profesionalnom razvoju odgojitelja, koje je vodila mr. sc. Andreja Silić. Rad u sesijama planiran je, pripreman i ostvaren u suradnji s kvalitetnim stručnim suradnicima pedagozima u dječjim vrtićima: Dječja igra, Trešnjevka,  Vladimira Nazora, Grigora Viteza, Gajnica i Zrno iz Zagreba. Izlaganja, radionice te rad i rasprave u formi world cafea vodile su: Sanja Kolarić Piplica, mag. paed., Ivanka Vanjak, prof., stručni suradnik mentor, Željka Knapić, prof., stručni suradnik mentor, Vesna Kašuba, prof., stručni suradnik savjetnik, Mirela Medved, prof., stručni suradnik mentor, Iva Mondecar, prof., stručni suradnik mentor, Đurđa Grozdanović, prof., stručni suradnik mentor, mr. sc. Andreja Silić.

S elekroničkim učenjem (e-učenjem) i digitalnim obrazovnim sadržajima sudionike je upoznao Boris Vampula, univ. spec. cin., voditelj Odsjeka za međunarodnu suradnju i projekte EU Agencije za odgoj i obrazovanje, a sesiju je moderirala viša savjetnica Darija Drviš, prof. Tijekom interaktivnog izlaganja sudionici su upoznati s najpoznatijim platformama za e- učenje kao i s programima e-učenja AZOO-a, načinom prijave na iste te prednostima sudjelovanja u programima e-učenja (samostalnost pri odabiru teme, vremena, mjesta i dinamike učenja). Uz pregled mogućnosti, prednosti i nedostataka te elemenata Moodle tečaja, sudionici su imali i priliku samostalnog kreiranja pojedinačnog programa e-učenja na LMS platformi (Loomen /Mooodle) sukladno konceptu njegova kreiranja.

Na kraju prvoga radnoga dana organiziran je kulturno-umjetnički program, u suradnji s KUD-om Lovro Ježek iz Marije Bistrice, koji je osnovan je 1974. godine i u radu objedinjuje četiri sekcije: limenu glazbu, folklornu sekciju, tamburašku sekciju i pjevački zbor. KUD okuplja oko 150 članova, uglavnom mlađe dobi. Sve sekcije djeluju i rade s ciljem zaštite i njegovanja kulturne baštine, kako Zagorja, tako i cijele Hrvatske. Svojim radom u sekcijama mladih, uz pomoć voditelja i iskusnijih članova KUD-a, razvijaju glazbena i plesna umijeća, okupljaju se i druže, sudjeluju na brojnim smotrama i priredbama u Hrvatskoj i inozemstvu, gdje ujedno razmjenjuju iskustva s drugim društvima. U izvrsnoj izvedbi članova triju sekcija prikazani su tradicijski napjevi i plesovi u izvedbi članova svih dobnih skupova.

Drugoga dana stručnoga skupa ostvareno je izlaganje Rani odgoj i obrazovanje i EU obrazovne politike, koje je održala viša savjetnica za međunarodnu suradnju mr. sc. Sanjom McMurtry. Zatim je ostvareno izlaganje EU projekti – od prijave do uspješnog provođenja, koje je održao voditelj Odsjeka za međunarodnu suradnju i projekte EU, Boris Vampula, univ. spec. cin., Darija Drviš, prof.

Uslijedilo je izlaganje Djelovanje e-Twinning ambasadora u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, odgojiteljice mentorice Andreje Sedlar, mag. praesc. educ., odgojitelj mentor u Dječjem vrtiću Varaždin u Varaždinu, koja je ujedno i e-Twinning ambasadorica u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u RH-a.

U poslijepodnevnome dijelu drugoga radnoga dana održana su izlaganja i radionice na temu: Kompetentan stručni suradnik pedagog u susretu s europskom dimenzijom obrazovanja. Teme su izložile kvalitetno te kompetentno kasnije vodile raspravu: Željka Horvatić, prof., stručni suradnik mentor u Dječjem vrtiću Iskrica u Zagrebu, Mirna Krpan, prof., stručna suradnica pedagoginja u Dječjem vrtiću Medveščak, u Zagrebu, Đurđa Grozdanović, stručni suradnik mentor, pedagoginja Dječjega vrtića Trešnjevka u Zagrebu te Blaženka Pintur, prof., stručni suradnik savjetnik u Dječjem vrtiću Matije Gupca u Zagrebu. Sesiju je osmislila i vodila viša savjetnica za predškolski odgoj Sanja Jelovčić, prof.

Nositelji pojedinih dijelova programa, voditelji izlaganja, radionica i rasprava bili su kvalitetno pripremljeni, autentični u svojim prikazima iz prakse te su potaknuli sudionike na kvalitetne rasprave, koje će zasigurno ostaviti dublji trag u daljnje ostvarivanje i unapređivanje odgojno-obrazovne prakse.

Dobrim je rasporednom stvorena prilika za međusobno povezivanje i razgovore sudionika, koji imaju za cilj ne samo međusobno upoznavanje i razmjenu iskustava iz prakse, nego i trajnije povezivanje, umrežavanje i zajednički rad stručnih suradnika pedagoga u ustanovama za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.