Najave i izvješća / 27. rujna 2021.

Međužupanijski stručni skup za odgojitelje predškolskih ustanova na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine

17. rujna 2021., u organizaciji više savjetnice za talijansku nacionalnu manjinu Patrizia Pitacco održao se međužupanijski  stručni skup za odgojitelje predškolskih ustanova na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine pod nazivom Raccontare storie in modo iconico – visual storytelling / Pričanje priča putem ikonografije – visual storytelling u dječjem vrtiću.

Predavanja i radionicu je vodila izvr.doc.dr. Barbara Baloh iz Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta iz Kopra, čiji se znanstveni i pedagoški rad vežu uz razvoj didaktičkog pristupa učenju i poučavanju materinskoga i stranoga jezika, te jezičnim i sociolingvističkim aspektima razvoja govora kod djece, posebno uz tehniku pripovijedanja u jednojezičnom i višejezičnom okruženju.

Skup je organiziran uživo i sudionici su

  • produbili svoja stručna znanja i vještine u području likovne umjetnosti i jezika što im omogućava razvoj smislenog izražavanja kako na stručnom tako i na općem društvenom području na materinskom (talijanskom) jeziku;
  • razvijali konceptualno razumijevanje posebnog didaktičkog područja poučavanja jezika i likovne umjetnosti;
  • se didaktički osposobili za promicanje aktivnosti pripovijedanja kao cjelovitog pristupa učenju u praksi u vezi s ostvarivanjem planiranog procesa koji naglašava aktivne metode učenja i interdisciplinarne veze;
  • usavršili praćenje i vrednovanje napredovanja u razvoju djece s teškoćama u razvoju.

U dogovorenom terminu, digitalni evaluacijski upitnik je ispunilo 60 % ukupnog broja sudionika.

  • prosječna ocjena stručnog skupa je 5,75 u skali od 1 do 6;
  • 100 % sudionika smatra da je ponuđena tema korisna i aktualna;
  • za 75 % sudionika međužupanijski stručni skup je maksimalno ispunilo očekivanja i ovo je pitanje ocijenjeno s prosječnom ocjenom od 5.75 u skali od 1 do 6;
  • sudionici smatraju da temeljni pojam tehnike storytellinga činjenica da se radi o tehnici koja potiče razvoj dječjeg razmišljanja; da se radi o vrlo jednostavnoj tehnici s jasnim pravilima; da se radi o tehnici koja se služi pripovijedanjem u cilju razvoja logičkog razmišljanja; što u velikoj mjeri potiče razvoj logike i umjetnosti; potiče i vodi u analizi emocija i razvoj vještine izražavanja i ispoljavanja emocija;
  • na pitanje zašto smatraju da je storitelling efikasna tehnika u dječjem vrtiću odgovoreno je jer je to tehnika koja potiče djecu na razmišljanje i na razvoj mašte; jer je istovremeno jednostavna i inkluzivna tehnika; jer razvija govor te raznorazne vještine i strategije komunikacije; potiče i vodi djecu u prepričavanju događaja i događanja; vrlo je važno primijeniti tu tehniku od samog početka razvoja govora jer će učinci biti vidljivi i u fazi razvoja tehnike čitanja i pisanja te općeg opismenjavanja; jer podrazumijeva pristup istraživanju, planiranju i razvoju kompetencija.

Skup je organiziran u suradnji s Istraživačkim institutom Pjetas Julia Fakulteta za odgojne i obrazovne djelatnosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.