Najave i izvješća / 1. srpnja 2021.

Međukulturnost u nastavi talijanskog jezika

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje 25. lipnja 2021. godine održan je državni stručni skup za učitelje i nastavnike talijanskog jezika, kao stranog jezika, s temom Međukulturnost u nastavi talijanskog jezika.

Stručni skup održan je uz pomoć Zoom aplikacije i sastojao je se od dvije tematski povezane cjeline s radionicama organiziranim u skupinama.

U uvodnom predavanju Međukulturnost u nastavi talijanskog jezika dr. sc. Sandra Mardešić, doc., izložila je kratak pregled definicija međukulturnosti s ciljem primjene opisanih modela u nastavi talijanskog jezika na primjeru domene školskog jezika i svakodnevnoga života u školi s naglaskom na razvoj učenikove međukulturne osviještenosti i međukulturnog posredovanja u komunikaciji s vršnjacima koji dolaze iz drugih obrazovnih sustava. Pored toga istaknula je i nekoliko primjera međukulturnog posredovanja za nastavnike talijanskog jezika u komunikaciji sa sustručnjacima iz drugih zemalja.

U radioničkom dijelu učitelji i nastavnici su radom u skupinama, prema zadanom strukturiranom obrascu, osmislili nekoliko primjera primjene modela međukulturnosti u nastavi uz određivanje izvanjezičnih, sociopragmatičkih i međukulturnih kompetencija za praktičnu primjenu u interkulturnim komunikacijskim situacijama.

U drugom predavanju Definicijska određenja i teorijska promišljanja o međujezičnim utjecajima; utjecaj psihotipologije i kulturološkog podudaranja na jezični prijenos dr. sc. Marijana Alujević, doc., izložila je rezultate recentnih istraživanja međujezičnih utjecaja i problematiku jezičnog prijenosa iz perspektive psiholingvistike i sociolingvistike. U radioničkom dijelu učitelji i nastavnici su uspoređivali poslovice za praktičnu primjenu u nastavi s ciljem uočavanja sličnosti i razlika među kulturama.

Tematska povezanost, pripremljenost predavačica i vješto odabrani primjeri pridonijeli su dinamičnosti i zanimljivosti predavanja, a praktična primjena primjera u nastavi obzirom na uzrast i predznanje učenika, utjecala je na aktivno sudjelovanje sudionika u radioničkom dijelu stručnoga kupa.

Stručni skup organizirala je Marija Puškarić, prof. savjetnik, vanjska suradnica Agencije za odgoj i obrazovanje.

Evaluacija stručnoga skupa

(docx: 394,31 KB)

Preuzmi