Najave i izvješća / 25. travnja 2023.

Medijska pismenost u poučavanju engleskoga jezika

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje održan je državni stručni skup za učitelje i nastavnike engleskoga jezika na temu „Media Literacy and ELT“ (Medijska pismenost u poučavanju engleskoga jezika) 6. travnja 2023. godine u online okruženju (Zoom) i putem agencijskoga YouTube kanala. Na stručnom skupu sudjelovalo je 1000 učitelja i nastavnika engleskoga jezika. Planirani ishodi stručnoga skupa su ostvareni, a učitelji i nastavnici engleskoga jezika su usvojili nova znanja i vještine o načinima i primjeni poučavanja medijske pismenosti u nastavi engleskoga jezika.

Voditelji stručnoga skupa bili su savjetnici za engleski jezik u Agenciji za odgoj i obrazovanje: Izabela Potnar Mijić, Ruzica Kandić, Davor Černi, Filip Car i Jelena Zdrilić.

Teme i sadržaji državnog stručnoga skupa predstavljeni su sljedećim redoslijedom:

1. Prof. dr. sc. Eleni A. Kyza  (Cyprus University of Technology) predstavila je temu „How do adolescents evaluate posts on Instagram? Media and information literacy implications for learning from social media“ – tema kroz koju se raspravljalo o upotrebi osobnih i javih informacija kroz društvene medije poput Instagrama u srednjoškolskom obrazovanju.

2.  Dr. sc. Lidija Šaravanja (Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku) predstavila je temu „The digital feast“ – tema koja je obuhvatila razliku između digitalne pismenosti i digitalnog pouzdanja i kako učenicima u osnovnim i srednjim škola prenijeti važnost prepoznavanje stvarnih od izmišljenih digitalnih sadržaja.

3. Doc. dr. sc. Ivana Marinić ( Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ) predstavila je temu „Visual Literacy: „Oh, I see!“ – tema o važnosti razvijanja vještina vizualne pismenosti učenika u svijetu gdje vizualna pismenost postaje imperativ.

4. Doc. dr. sc. Ivana Marinić i dr. sc. Lidija Šaravanja (Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ) predstavila je temu „In and Out of Bubbles“ – tema o važnosti raznih algoritama koji su sastavni dio svih internetskih pretraživanja i kako utječu na naš odabir i interes u virtualnom svijetu.

5. Prof. dr. sc. Vicky O’Rourke (Faculty of Business, Atlantic Technological University, Ireland) predstavila je temu „Minding Media“ Project – predavanje gdje je predstavljen projekt na kojem prof. O’Rourke razvija tri alata za poučavanje medijske pismenosti kod učenika osnovnoškolskog uzrasta i koji će svima uskoro biti dostupni za uporabu.

Po završetku državnoga stručnoga skupa, evaluacijski upitnik je ispunilo 778 sudionika.  Primjenljivost teme u praksi je ocjenjena je srednjom ocjenom 4,1. Aktualnost sadržaja ocjenjena je srednjom ocjenom 4,7. Značaj stručnoga skupa za osobni profesionalni razvoj ocjenjen je srednjom ocjenom 4,7. Državni stručni skup u cjelini ocjenjen je srednjom ocjenom 4,7.

Evaluacija

(pdf: 235,25 KB)

Preuzmi