Najave i izvješća / 12. listopada 2017.

Materiji sa stručnog skupa Ishodi učenja u kurikulumu knjižnično-informacijskoga odgoja i obrazovanja u ozračju STEM-a

U Splitu je 7. srpnja 2017. održan jednodnevni  međužupanijski stručni skup Ishodi učenja u kurikulumu knjižnično-informacijskoga odgoja i obrazovanja u ozračju STEM-a u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje. Skup namijenjen stručnim suradnicima knjižničarima Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije vodila je viša savjetnica za stručne suradnike knjižničare Ana Saulačić. Plenarna predavanja održana su u Sjevernom tornju Sveučilišne knjižnice Split, a organizirano je stručno vodstvo kroz sve odjele knjižnice zahvaljujući višoj knjižničarki Mirti Matošić, ravnateljici SVKST.

Istaknut je značaj interdisciplinarnog pristupa i timske suradnje, nastavnog područja školsko knjižničarstvo, za povezivanje sa kolegama u STEM području kako bi u radu s učenicima vođenim istraživačkim učenjem poticali učenike na odabir zanimanja u STEM području, pri čemu bi im ukazivali na važnost društveno odgovornog promišljanja i djelovanja znanosti u službi mirotvorstva (znanost i filozofija – metafizika, teorija relativnosti i kvantna fizika, biofizika, molekularna biologija, transhumanizam kao unapređenje čovjekovih mogućnosti ili degradacija i kontrola ljudskih sloboda).

Plenarni predavači bili su Mate Nikolić, prof. i savjetnik u mirovini, koji je povodom desete godišnjice smrti akademika Supeka govorio na temu Ivan Supek – visoki jablan Tina Ujevića, Ivana Katavić, prof. i viša savjetnica za fiziku, govoreći o temi Uloga školske knjižnice u razvoju prirodoslovne pismenosti učenika u kontekstu interdisciplinarnog pristupa poučavanju, Antonela Czwyk Marić, prof., viša savjetnica za matematiku, pojašnjavajući pojam STEAM, Denis Vincek, dipl. knjiž. koji je predstavio temu Ishodi učenja u psihomotoričkom području kao motivacija za rad u školskoj knjižnici, Bojana Beata Doko, dipl. knjiž. i Vanja Jurilj, dipl. komp. i dipl. knjiž., str. sur. savjetnik, koje su govorile na temu Modeli stvaranja pozitivnog stereotipa školskog knjižničara kao nositelja međupredmetnih povezivanja. Temu Neki pogledi na ishode poučavanja u školskoj knjižnici u razdoblju od 1967. do 2017. (danas i 50 godina unatrag) zaključno je predstavila Ana Saulačić, u cilju osnaživanja stručnih suradnika knjižničara za prepoznavanje važnosti školskog knjižničarstva u primjeni i razvoju područja prirodoslovlja, tehnike i umjetnosti te međusobnoj korelaciji na osnaživanju interdisciplinarnog pristupa suvremenoj nastavi, kao i o važnosti prepoznavanja Supekovog humanizma utemeljenog na tolerantnosti, osobnosti, svjetskom miru i ljudskim pravima, a u kontekstu primjene Bloomove taksonomije obrazovnih ishoda informacijske pismenosti.

Dokumenti