Najave i izvješća / 22. siječnja 2013.

Materijali sa državnog skupa učitelja i nastavnika matematike, siječanj 2013.

Državni stručni skupovi Rad s učenicima s teškoćama za učitelje i nastavnike matematike održani su u Vodicama od 7. do 9. siječnja (za učitelje) i od 9. do 11. siječnja 2013. godine (za nastavnike). Skupovi su pripremljeni i realizirani u suradnji s uvaženim stručnjacima iz područja defektologije (mr. sc. Mara Kovačić, Željka Butorac, prof. log., mr. sc. Andrea Fajdetić i mr. sc. Đana Baftiri), metodičarima (doc. dr. sc. Tomislav Šikić) i učiteljima i nastavnicima koji su govorili o svojim vlastitim iskustvima u radu s učenicima s teškoćama (Sandra Ilijazović, prof., Sonja Banić, prof., Ljiljana Peretin, prof., Anica Vragović, dipl. uč., mr. Darija Mikić, Mirjana Marijević, prof., Snježana Starčević, dipl. ing. i Frane Jurlić, prof.).

Skupovi su tematski obuhvatili različite teškoće:

─       ADHD,

─       disleksija, disgrafija, diskalkulija, akalkulija,

─       slabovidnost i sljepoća,

─       nagluhost i gluhoća (za srednje škole) i

─       motoričke teškoće.

Tijekom skupova održane su radionice na kojima su sudionici dobili dodatne informacije i upute, ali i doživjeli vrlo korisna iskustva simulacijama pojedinih teškoća.

Dodatnu zanimljivost ovim skupovima su pridonijela tri predavanja koja su održali gospođa Sandra Geri, majka djeteta s kombiniranim ADHD-om i osnivačica udruge ADHD i ja, Boženka Lončar, prof., nastavnica koja izvodi nastavu matematike tom učeniku, i dr. med. Marko Kraljević, liječnik tog učenika.

U redovno je obrazovanje uključeno puno učenika s različitim vrstama teškoća. Učitelji i nastavnici matematike tijekom svojeg obrazovanja nisu educirani za rad s učenicima s teškoćama, i svakodnevno nailaze na različite probleme. Ovogodišnji državni stručni skupovi početni su doprinos edukaciji učitelja i nastavnika matematike da bi im rad s učenicima s teškoćama bio što kvalitetniji na zadovoljstvo učenika, razrednog odjela, učitelja/nastavnika i roditelja.

Na stručnim skupovima sudjelovalo je 139 učitelja i 82 nastavnika. 

Neda Lesar, prof.
viša savjetnica za matematiku

Dokumenti