Najave i izvješća / 1. rujna 2013.

Materijali sa stručnog skupa za učitelje pripravnike tehničke kulture i informatike-računalstva i njihove mentore, kolvovoz 2013. Rijeka

Objavljujemo materijale sa stručnog skupa Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita za pripravnike i njihove mentore tehničke kulture i informatike – računalstva Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije, koji je održan 22. kolovoza 2013. u Rijeci.

Dokumenti