Najave i izvješća / 6. prosinca 2012.

Materijali sa stručnog skupa za ravnatelje predškolskih ustanova u Dubrovniku

Objavljujemo materijale sa stručnog skupa za ravntelje predškolskih ustanova, koji je održan od 7. do 9. studenoga u Dubrovniku.