Najave i izvješća / 18. svibnja 2017.

Materijali sa stručnog skupa voditelja ŽSV-a geografije Istraživačko učenje na geološkom lokalitetu, Vukovar, travanj 2017.

Vukovar_strucni_skup_Istrazivacko_ucenje_mObjavljujemo materijale sa održanoga stručnog skupa voditelja županijskih stručnih vijeća učitelja i nastavnika geografije Istraživačko učenje na geološkom lokalitetu koji je održan 21. travnja 2017. godine u Vukovaru u Osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića.

Dokumenti