Najave i izvješća / 14. siječnja 2012.

Materijali sa stručnog skupa učitelja razredne nastave, Rijeka siječanj 2012.

Objavljujemo materijali sa stručnog skupa za učitelje razredne nastave koji je održan 10. siječnja 2012. u osnovnoj školi „Kozala“ u Rijeci. Predavanja na skupu održala je dr. sc. Jasminka Mezak sa Učiteljskog fakulteta u Rijeci.

Dokumenti