Najave i izvješća / 12. rujna 2011.

Materijali sa stručnog skupa učitelja prvih razreda Primorsko-goranske županije

Stručni skup za učitelje prvih razreda Primorsko-goranske županije održan je 29. kolovoza 2011. godine u Rijeci. Objavljujemo materijale sa stručnog skupa.