Najave i izvješća / 17. siječnja 2014.

Materijali sa stručnog skupa Primjena kurikuluma geografije u eksperimentalnom programu srednjih strukovnih škola, Zagreb siječanj 2014.

Objavljujemo materijale sa stručnog skupa za nastavnike geografije Primjena kurikuluma geografije u eksperimentalnom programu srednjih strukovnih škola, održanog 8. siječnja 2014. u Grafičkoj školi u Zagrebu.

Dokumenti