Najave i izvješća / 17. studenoga 2011.

Materijali sa stručnog skupa Organizacija rada i suradnički odnosi u školi za ravnatelje OŠ u 1. mandatu, studeni 2011.

Stručni skup za ravnatelja osnovnih škola u 1. mandata održan je 10. studenoga 2011. godine u dvorani MZOŠ-a u Zagrebu. Na stručnom skupu sudjelovala su 92 ravnatelja.
Ravnatelje osnovnih škola, viši savjetnik Mario Rogač, upoznao je sa organizacijom rada škole te obvezama, načinima i ključnim elementima na koje treba obratiti pozornost u analizi odgojno-obrazovnog rada u školi. O značaju komunikaciji u školi nazočne ravnatelje je upoznala Željak Butorac. Važnost i značaj suradničkih odnosa s roditeljima i lokalnom zajednicom ravnateljima je približio viši savjetnik Vlade Matas.

U dokumentima u privitku možete pronaći materijale sa skupa.

Vlade Matas, viši savjetnik za ravnatelje