Najave i izvješća / 17. siječnja 2014.

Materijali sa stručnog skupa Nastava geografije u razvoju građanske kompetencije, Rijeka siječanj 2014.

Objavljujemo materijale s međužupanijskog stručnog skupa Nastava geografije u razvoju građanske kompetencije održanog u Rijeci 3. siječnja 2014. godine.