Najave i izvješća / 14. siječnja 2013.

Materijali sa stručnih skupova za učitelje kemije, siječanj 2013.

U mjesecu siječnju 2013. održana su tri jednodnevna međužupanijska stručna skupa i jedan jednodnevni županijski stručni skup za učitelje kemije s temom Kemija u funkciji zdravstvenog odgoja: 7., 8., 9. i 10. siječnja u Osijeku, Donjem Miholjcu, Otoku i Slavonskom Brodu. Voditeljica stručnog usavršavanja je bila viša savjetnica Marijana Toljan, prof.

Dokumenti