Najave i izvješća / 6. rujna 2011.

Materijali sa stručnih skupova za učitelje i nastavnike matematike Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije.

Međužupanijski stručni skupovi za učitelje i nastavnike matematike održani su u Pazinu 22. i 23. kolovoza 2011. Skupovima je nazočilo 160 učitelja/nastavnika matematike, a 23 pripravika nazočilo je međužupanijskom stručnom skupu, održanom u Rijeci 2.rujna 2011.

Predavanja i radionice održali su sveučilišni profesori Sanja Rukavina i Ivan Dražić, učitelji i nastavnici Marija Crnković, Azra Vlačić, Šime Šuljić, Jadranka Ožanić, Sanja Janeš, Nevia Grbac, Milica Fabris-Šilić, Ljubica Perić, Sonja Eberling, Ivanka Bujan-Slamić i Robert Gortan.

Objavljujemo materijale sa skupova.

Robert Gortan, prof.

vanjski suradnik za matematiku AZOO

Dokumenti