Najave i izvješća / 19. rujna 2012.

Materijali sa stručnih skupova za učitelje i nastavnike geograije više savjetnice Sonje Burčar, 2012.

U nastavku objavljujemo materijale sa stručnih skupova za učitelje i nastavnike geografije, koje je organizirala viša savjetnica Sonja Burčar.

Materijali sa stručnog skupa Vrednovanje i samovrednovanje nastavnoga rada i metodologija izrade kriterija ocjenjivanja u nastavi geografije koji je održan 20. lipnja 2012. u Gimnaziji M.A.Reljkovića u Vinkovcima i 21. lipnja 2012. u OŠ Antuna Mihanovića u Osijeku.

Dokumenti

Materijali sa stručnog skupa Primjena ICT-a u nastavi geografije – I.modul koji je održan 2. srpnja 2012. u OŠ Antuna Mihanovića u Osijeku i 3. srpnja 2012. u OŠ Vladimira Nazora u Vinkovcima.

Dokumenti

Materijali sa stručnog skupa Primjena ICT-a u nastavi geografije – II. modul koji je održan 22. kolovoza 2012. u OŠ Josipa Kozarca u Slatini i 24. kolovoza u OŠ Vladimira Nazora u Slavonskom Brodu.

Dokumenti