Najave i izvješća / 26. rujna 2012.

Materijali sa stručnih skupova više savjetnice Š. Mihaljević, srpanj-kolovoz 2012.

Objavljujemo materijale sa stručni skupovi za učitelje razredne nastave Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Sisačko-moslavačke županije, koji su održani u srpnju i kolovozu 2012.