Najave i izvješća / 24. rujna 2014.

Materijali sa stručnih skupova Metode neformalnog učenja u nastavi građanskog odgoja

Objavljujemo prezentaciju sa stručnih skupova za učitelje i nastavnike engleskoga i njemačkoga jezika na temu Metode neformalnoga učenja u nastavi građanskoga odgoja. Skupovi su održani u Splitu u razdoblju od 26. do 29. kolovoza 2014. godine