Najave i izvješća / 9. srpnja 2014.

Materijali sa stručnih skupova Školska knjižnica i poticanje čitanja s novim medijima više savjetnice B. Šušnjić

Školska knjižnica i poticanje čitanja u okolnostima sve većeg sudjelovanja digitalnih medija bila je središnja tema skupova za stručne suradnike knjižničare koji su održani 27. lipnja 2014. u Varaždinu te 1. i 3. srpnja 2014. u Karlovcu i Koprivnici.

Dokumenti