Najave i izvješća / 14. siječnja 2013.

Materijali sa skupova Građanski odgoj i obrazovanje u nastavi hrvatskoga jezika, siječanj 2013.

Objavljujemo materijale sa stručnih skupova u siječnju 2013. za učitelje i nastavnike hrvatskoga jezika Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije Građanski odgoj i obrazovanje u nastavi hrvatskoga jezika.