Najave i izvješća / 23. siječnja 2012.

Materijali sa skupa učitelja fizike, Rijeka siječanj 2012.

Objavljujemo materijale sa stručnog skupa učitelja fizike, koji je 5. siječnja 2012. godine održan u Rijeci.