Najave i izvješća / 12. prosinca 2011.

Materijali sa skupa ŽSV-a fizike, prosinac 2011.

Objavljujemo korisne materijale sa stručnog skupa ŽSV-a fizike održanog u Rijeci 1. prosinca 2011.