Najave i izvješća / 1. rujna 2020.

Ljetna škola za odgajatelje i stručne suradnike učeničkih domova

Tradicionalna Ljetna škola za odgajatelje i stručne suradnike u učeničkim domovima Republike Hrvatske održana je 31. kolovoza 2020., prvi put u virtualnom okruženju, na temu Zaštita mentalnog zdravlja adolescenata.

Stručni skup pozdravila je i otvorila ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravka Brezak Stamać, a skup je organizirala viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge i odgajatelje u učeničkim domovima Miljenka Galić, dipl. ped.

Mentalno zdravlje i poremećaji mentalnog zdravlja rastući su problem u društvu, a to zahtijeva intenzivnu i sustavnu edukaciju mladih i edukaciju stručnjaka u odgojno-obrazovnim ustanovama. Mentalno zdravlje je intrigantna tema koja zahtijeva ozbiljan i interdisciplinarni pristup jer utječe na mnogobrojne aspekte života mladih ljudi.

Na odabir teme ovogodišnje Ljetne škole za odgajatelje utjecale su okolnosti u kojima su učenici bili i još uvijek jesu, izloženi socijalnoj izolaciji uzrokovanoj pojavom bolesti COVID-19, bez neposrednog kontakta s vršnjacima pri čemu se ne razvijaju socijalne vještine.

U uvodnom je predavanju mr.sc. Snježana Šalamon predstavila program Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar” – Jačanje kompetencija u radu s mladima namijenjen učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima i odgajateljima u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima. Cilj programa je smanjenje pojave rizičnog ponašanja odnosno sklonosti konzumiranja psihoaktivnih tvari i razvoja drugih oblika ovisničkog i rizičnog ponašanja te razvijanje vještina i znanja potrebnih za rad s učenicima o problemu rizičnog ponašanja.

O novim izazovima u znanosti i praksi vezanima za bihevioralne ovisnosti govorio je izv.prof.dr.sc. Neven Ricijaš, među koje se može izdvojiti velika zastupljenosti ovisnosti o Internetu i društvenim mrežama s tendencijom obuhvata sve mlađe populacije.

Tajnik natjecanja i smotre Opisujemo sustave, koje organizira Agencija za odgoj i obrazovanje, viši savjetnik Igor Šelimber, prof., upoznao je sudionike s mogućnostima sudjelovanja i kreativnog rada s učenicima.

Izv.prof.dr.sc. Josipa Mihić održala je predavanje Mindfulness tehnike u domskom okruženju i nadahnutu radionicu Primjena mindfulness tehnika u domskom okruženju. Tijekom posljednjih desetak godina u svijetu se intenzivno kreiraju, provode i istražuju mindfulness programi  namijenjeni adolescentima, a provedene studije ukazuju na njihov veliki potencijal u prevenciji raznih problema u ponašanju i promociji mentalnog zdravlja.