Najave i izvješća / 4. rujna 2017.

Ljetna škola za odgajatelje i stručne suradnike u učeničkim domovima RH-a

domovi1_mAgencija za odgoj i obrazovanje uz podršku Udruge učeničkih domova u Republici Hrvatskoj organizirala je od 29. do 31. kolovoza 2016., tradicionalnu Ljetnu školu za odgajatelje i stručne suradnike u učeničkim domovima u Športskoj gimnaziji i učeničkom domu u Zagrebu. Bila je to prilika za multidisciplinarno stručno usavršavanje i razmjenu iskustava odgajatelja i stručnih suradnika njihovim sudjelovanjem u održavanju radionica i prikazu dobre prakse.

Ljetnu školu otvorila je u ime ravnateljice Agencije za odgoj i obrazovanje Jadranke Žarković-Pečenković, prof., organizatorica stručnoga skupa, viša savjetnica za odgajatelje u učeničkim domovima Miljenka Galić, dipl. ped. Pozdravnu riječ uputio je ravnatelj Športske gimnazija i učeničkog doma Stipe Perišić, prof., i predsjednica Udruge učeničkih domova, Ljubica Banović, prof.

Ove godine, Ljetna škola posvećena je stručnom usavršavanju u području poticanja i razvijanja socioemocionalnih kompetencija učenika Poticaj socioemocionalnom razvoju učenika.

Tijekom posljednjeg desetljeća osviješten je holistički pristup odgoju i obrazovanju što vodi sve većoj potrebi za osmišljenim programima razvijanja socijalnih i emocionalnih vještina.

Kako pripremiti učenike za nove uvjete i okolnosti života? Kakva je uloga škole/ učeničkog doma u razvijanju socijalnih i emocionalnih vještina koje olakšavaju snalaženje u novim životnim okolnostima?

domovi2_mŠkola, a osobito učenički dom učenicima pružaju brojne mogućnosti za stvaranje socijalnih odnosa, sklapanje vršnjačkih odnosa i odnosa s drugim odraslima što stvara mnogo prilika za razvoj socijalnih vještina. Socijalno kompetentna djeca mogu na odgovarajući način reagirati u sukobima i uspješno ih rješavati. Njegovanje izgradnje dobrog odnosa, empatija te prepoznavanje, razumijevanje i učinkovito upravljanje emocijama, trebali bi biti temelj programske usmjerenosti u odgojno-obrazovnom radu s učenicima u školi i učeničkom domu.

Brojna su istraživanja dokazala da emocije, ako se njima pravilno upravlja, mogu pospješiti racionalno razmišljanje, omogućiti ispravno donošenje odluka i usmjeriti pojedinca na odgovarajuće ponašanje. Djeca/ mladi ljudi koji su ovladali psihosocijalnim vještinama, koja razumiju tuđa emocionalna stanja, uspješniji su učenici, imaju manje internaliziranih i eksternaliziranih problema u ponašanju, tjelesno i mentalno su zdravija, imaju jače samopouzdanje i veće povjerenje u okolinu. Pokazalo se da se socijalna kompetencija potiče odgojem koji sadrži kombinaciju topline i nadzora, hrabrenja i komunikacije, maksimalnu potporu i poštovanje uz postavljanje jasnih granica, što konačno vodi visokoj razini samopouzdanja.

Dr. sc. Valentina Kranželić u svom predavanju Socijalne vještine i trening socijalnih vještina u radu s mladima podsjetila je sudionike na ulogu socijalnih vještina u razvoju djece i mladih. Ukazala je na povezanost nedostatka socijalnih vještina i razvoja poremećaja u ponašanju i istaknula pozitivne učinke usvojenih socijalnih vještina, između ostaloga, bolji uspjeh u poslu, bolju prihvaćenost od okoline, uspješniju prilagodbu, više samopoštovanje i samopouzdanje i lakše rješavanje socijalnih problem. Ivana Ivančić Medved, prof., održala je zanimljivo predavanje Pedocentrizam i/ili pripremanje djece za realni svijet i vodila raspravu utemeljenu na bestselleru Epidemija popustljivog odgoja u koju su se sudionici aktivno uključili. Nataša Šimić, prof., proširila je spoznaje o važnosti odgoja mladih samosvjesnih ljudi spremnih na život u društvu, s razvijenim kritičkim stavovima prema sebi i problemima s kojima se suočavaju.

Dr. sc. Dubravka Miljković u nadahnutom izlaganju Sreća u nesreći(?) ponudila je odgovore na pitanja: zašto i kako uspijevaju preživjeti, razviti se u dobro prilagođene odrasle osobe čak i psihološki napredovati, i oni od kojih se to, u skladu s mnogim teorijama dječjeg razvoja, ne bi očekivalo; npr. odrastali su u nepovoljnim obiteljskim uvjetima (kronično siromaštvo, roditeljsko zanemarivanje, roditeljska psihopatologija, zlostavljanje i život usred ratnih zbivanja)?

domovi3_mDr. sc. Goran Bubaš upoznao je sudionike s najčešćim aktivnostima djece na internetu koji koriste vrlo često bez nadzora roditelja s mogućim negativnim posljedicama. U predavanju Internet i medijska pismenost govorio je o statističkim pokazateljima uporabe društvenih mreža i online aplikacija za komunikaciju, sudjelovanju u onlin igrama, pretraživanju i pregledavanju mrežnih stranica (interneta), gledanju videozapisa i slušanju glazbe.

U programu ovogodišnje Ljetne škole za odgajatelje održan je okrugli stol za sudionike na temu Izazovi odgojno-obrazovnog rada u učeničkim domovima tijekom kojega su postavljena brojna pitanja vezana za planiranje i programiranje odgojno-obrazovnog rada i vođenje pedagoške dokumentacije u učeničkim domovima.

Važno je naglasiti i sudjelovanje kolegica iz učeničkih domova u Makedoniji, Sloveniji i Kosovu koji su podijelili svoja iskustva odgojno-obrazovnog rada s učenicima u učeničkim domovima.

Na tragu dosadašnje prakse, kao izuzetno vrijedan doprinos u programu stručnog skupa, odgajatelji su u 16 pedagoških i kreativnih radionica upoznali sudionike sa svojim iskustvima iz odgojno-obrazovne prakse vezano za temu Ljetne škole. Svi sudionici su u završnom dijelu imali priliku (i zadatak), iznijeti svoje mišljenje i refleksiju na sadržaje koji su predstavljeni.

Temeljni je cilj Ljetne škole za odgajatelje pružiti profesionalnu pomoć odgajateljima i stručnim suradnicima da bi proširili i jačali svoje kompetencije. Tijekom trodnevnog druženja predavači i voditelji pedagoških radionica podsjetili su na važnost aktivnog i profesionalnog doprinosa odgajatelja i stručnih suradnika u emocionalnom i socijalnom razvoju učenika potrebnom za osobni razvoj pojedinca i njegovo učinkovito sudjelovanje u različitim područjima života uključujući društveni, obiteljski ekonomski i politički život.

 

Miljenka Galić