Najave i izvješća / 20. listopada 2022.

Lingvistika javne komunikacije

Državni stručni skup učitelja i nastavnika srpskoga jezika, te učitelja razredne nastave koji predaju u osnovnim i srednjim školama Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije nastavu na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu po A, B i C modelu, održan je 12. listopada 2022. godine s početkom u 10 sati. Skup je održan u prostorima OŠ Bobota, Bobota, pokraj Vukovara. Skupu je nazočilo 40 učitelja i nastavnika. Prijavljenih je bilo 29, ali su većini predavanja prisustvovali i ostali učitelji OŠ Bobota, koji tada nisu imali nastavu

Dr. sc. Vesna Vujić je u svojem predavanju „Lingvistika javne komunikacije“ govorila o lingvistici i pravilnom govoru u javnoj komunikaciji, razlici verbalnog i neverbalnog govora. Razlikama uobičajenog govora u pojedinim krajevima i govora s govornice na skupu ili u učionici s učenicima.

Dr. sc. Ljiljana Bajac Nikolić u svojem radu „Skriveno značenje bajke“ predavala je o značaju bajke u odrastanju od vrtića do fakulteta, o saznanjima koje se mogu dobiti tumačenjem sadržaja bajki. Sakriveno psihoanalitičko tumačenje sadržaja bajki. Primjeri iz nekoliko poznatih bajki: Priča o 3 praščića, Snježana i 7 patuljaka, Ivica i Marica, Ljepotica i zvijer, Trnoružica.

Dr. sc. Snežana  Šević Ilić se u svojem predavanju „Likovi Ćopićeve proze“ bavila prozom književnika starije generacije, Branka Ćopića. Zanimali su jer njegovi likovi i njihovi karakteri u djelima koja se obrađuju u osnovnim školama. Uvjerljiva i samopouzdana interpretacija likova u djelima Branka Ćopića i sudbinsku vezu književnika i  Brankova mosta / Most Branka Radičevića, u Beogradu, pod kojim je proveo svoju prvu velegradsku noć i s kojega je skončao život.

Dr. sc. Ivan Balta se u svojem predavanju „Baština ili naslijeđe južnih Slavena“ bavi kulturnim naslijeđem Južnih Slavena i njihovom baštinom na ovim prostorima, kao i doprinosom južnih Slavena europskoj kulturi i baštini. Materijalna i nematerijalna baština kao zaštićena baština na UNESCO-ovoj listi. Drugo predavanje profesora I. Balte je ponovljeno predavanje „Pedagoške kompetencije suvremenog nastavnika“, koje su učitelji smatrali bitnim za svoj razvoj i molili da se ponovi.

Na osnovi predavanja, primjera dobre prakse i diskusija nakon svakoga održanog predavanja, učitelji i nastavnici srpskoga jezika i učitelji razredne nastave će na osnovi suvremenih pogleda u suvremena lingvistička i književna kretanja stvoriti poveznicu tradicionalne književnosti i Kurikuluma srpskoga jezika za A, B i C model učenja. Dobit će mogućnost za kvalitetniji i kreativniji rad i za razvoj osobnih kompetencija za cjeloživotno učenje.

Svi prisutni učitelji i nastavnici smatraju da se predavanja koja su slušali i u diskusijama o njima razgovarali zaslužuju ocjenu izvrstan (5), odnosno 100% ih misli da predavanja mogu koristiti u nastavi ili za svoj osobni razvoj.

Autori predavanja su doktori znanosti iz našeg okruženja. Kolegice su svaki dan prisutne u redovitoj nastavi kao učiteljica, nastavnica i ravnateljica škole. Profesor I. Balta je također za sudionike skupa poznati pedagog s Filozofskog fakulteta u Osijeku. Opet je 100% mišljenje da su autori predavanja izvrsni. Nitko nije dao ocjenu manje od 5.

Teme koje su bile na Državnom stručnom skupu su teme koje su učitelji i nastavnici predlagali na prethodnim skupovima. Naravno, dorađene osobnostima pojedinog predavača. Predavanja dr. sc. S. Ilić Šević Likovi Ćopićeve proze u razmišljanju prisutnih su vrlo zanimljive, a uglavnom zanimljivim ih smatra 6,88% sudionika. Teme profesora emeritusa I. Balte, objedinjene: Baština ili naslijeđe južnih Slavena i Pedagoške kompetencije suvremenog nastavnika su uglavnom ocijenjene kao zanimljive od 17,20% prisutnih dok većina smatra da su veoma zanimljive. Predavanje dr. sc. Ljiljane Bajac Nikolić Skriveno značenje bajke, 82,56% prisutnih na skupu smatraju veoma zanimljivim, a manji dio zanimljivim. Predavanje dr. sc. Vesne Vujić Lingvistika javne komunikacije, svih 100% prisutnih smatra veoma zanimljivim.

Što se tiče razmišljanja učitelja i nastavnika o unapređivanju znanja i vještina tijekom ovih predavanja, izjasnili su se dosta slično prethodnom razmišljanju. Predavanje dr. sc. S. Šević Ilić većina smatra da su unaprijedili svoj a saznanja, a petina, odnosno 20,64% smatra da uglavnom unapređuje njihove vještine. Predavanje emeritusa I. Balte je za njih 93% veoma pomoglo za unapređivanje znanja, a ostatak smatra da im uglavnom pomaže. Za predavanje dr. sc. Lj. Bajac Nikolić većina smatra da su unaprijedili znanja i vještine, a tek 10,32% misli da su uglavnom unaprijedili znanja. Jedino je predavanje  dr. sc. Vesne Vujić je sa 100% ocijenjeno kao veoma korisno za unaprjeđenje znanja i vještina.

Na pitanje hoće li će i kako stečena saznanja primjenjivati u nastavi, odgovori su raznovrsno od sigurno da, do uglavnom ne. Predavanje Likovi Ćopićeve proze velika većina će uglavnom primijeniti u nastavi, njih 13,76% je za uglavnom da, a 17,20% će povremeno koristiti stečena saznanja. Za predavanja Baština ili naslijeđe južnih Slavena i Pedagoške kompetencije suvremenog nastavnika emeritusa I. Balte, većina će uglavnom primjenjivati, a petina ili 20,96% će povremeno koristiti. Predavanje Skriveno značenje bajke je za 24,40% uglavnom primjenjivo,41,60% bi ih povremeno koristilo u nastavi, a 13,76% uglavnom ne bi saznanja koristilo u nastavi. Predavanje dr.sc. Vesne Vujić će se u 100% prisutnih uglavnom primjenjivati u nastavi. Kontraverzno psihološko tumačenje bajki je većini iznenađenje i ne smatraju ga primjenjivim u nastavi.

Zaključak svega je da je skup bio veoma dobro pripremljen. Predavači su odabrane teme tijekom diskusija uspješno obranili, a učitelji u 100% odlaze u svoje škole zadovolji skupom u cjelini. Naravno, očekuju za sljedeći skup slične teme, primjenjive u nastavi.