Najave i izvješća / 3. rujna 2018.

Kurikularni pristup nastavi engleskoga jezika

Stručni skupovi Kurikularni pristup nastavi engleskoga jezika, održani  27. i 28. kolovoza 2018. godine, okupili su više od 250 učitelja engleskoga jezika s područja pet slavonskih županija u Osnovnoj školi Hinka Juhna u Podgoraču te u Katoličkoj osnovnoj školi u Požegi.

Na stručnim su skupovima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje predavanja i radionice održale članice Stručne radne skupine za engleski jezik.

Uvodno je predavanje Nacionalni kurikulum nastavnoga predmeta Engleski jezik održala voditeljica stručne radne skupine Irena Pavlović, prof. Osim samoga dokumenta, naglašena je velika važnost integriteta, odgovornosti i samokritičnosti učitelja kao nositelja promjena. U drugome je dijelu rad organiziran u manjim skupinama tako da su svi učitelji imali priliku sudjelovati na tri radionice. Voditeljica radionice Ishodovni pristup Sanja Božinović, prof., s učiteljima je analizirala pojedine ishode te raspravljala o načinu njihova oblikovanja. U radionici Vrednovanje, Snježana Pavić, prof., govorila je o formativnom i sumativnom vrednovanju iz perspektive članice Stručne radne skupine za engleski jezik i Stručne radne skupine za vrednovanje. Irena Pavlović, prof., u radionici je Planiranje nastave sa sudionicima raspravljala o planiranju kao važnome segmentu uspješnoga rada, koje ima vrlo važnu ulogu u kurikularnome pristupu nastavi. Stručne skupove organizirala je viša savjetnica Izabela Potnar Mijić, prof.