Najave i izvješća / 10. ožujka 2015.

Kreće izrada standarda kvalifikacija, programa i pravilnika o postupku licenciranja ravnatelja

v1_mNajbrojniji do sada stručni skup ravnatelja osnovnih škola u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, koji je u prvom dijelu bio posvećen informiranju ravnatelja o provedbi Cjelovite kurikularne reforme, a u drugom stručnom usavršavanju o temama važnim za funkcioniranje u školama u problematičnim i kriznim situacijama, otvoren je 9. ožujka 2015. godine u Vodicama. Više od 730 ravnatelja osnovnih škola, koliko ih je prvoga dana sudjelovalo na stručnom usavršavanju, upoznati su s aktualnim promjenama u odgojno-obrazovnom sustavu koje se prvenstveno odnose na kurikularnu reformu i licenciranje, odnosno, profesionalizaciju ravnateljskog posla.

Zahtjevnost uloge, odgovornost i izazovi s kojima se ravnatelji svakodnevno susreću u radu s učenicima, učiteljima, roditeljima i institucijama nimalo nije jednostavna i često je nedovoljno vrednovana, kazala je ravnateljica Agencija za odgoj i obrazovanje Jadranka Žarković-Pečenković otvarajući stručni skup. U svom prvom javnom obraćanju nakon imenovanja na mjesto ravnateljice Agencije, naglasila je da je sada, više nego ikada, potrebno zajedništvo i vjera svih uključenih u odgojno-obrazovni sustav da su promjene ka boljem i kvalitetnijem sustavu obrazovanja moguće i nužne.

v2_m– Moramo težiti i vjerovati da je moguće napraviti bolji odgojno-obrazovni sustav u kojem će se moje dijete, i sva naša djeca, osjećati ugodno, i u kojem će stjecati kompetencije za daljnji život, a ne da moraju ići vani na školovanje. Trebamo provesti kurikularnu reformu koja će djecu osloboditi mnoštva sadržaja, čija je primjenjivost vrlo niska, a osposobiti ih da budu samostalni pojedinci s razvijenim kritičkim mišljenjem – istaknula je Jadranka Žarković-Pečenković. Izrazila je zadovoljstvo što su Ministarstvo i ekspertna skupina za provedbu Cjelovite kurikularne reforme Agenciju, među brojnim stručnjacima, prepoznali kao jednu od glavnih nositelja predviđene reforme. No, za provođenje promjena ključni su upravo ljudi iz struke koji svaki dan živa taj sustav. – Kurikularna reforma ne može biti provedena bez vas. Stoga vas pozivam da animirate najbolje stručnjake iz svojih zbornica da sudjeluju u ovom važnom projektu. Na taj način možemo planirati viziju obrazovanja budućnosti – poručila je okupljenim ravnateljima Jadranka Žarković-Pečenković.

Konsenzus koji je postignut prilikom izglasavanja Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije u Saboru svjedoči da postoji suglasje i svijest da su nam potrebne snažne promjene u odgojno-obrazovnom sustavu. Sabina Glasovac, pomoćnica ministra znanosti obrazovanja i sporta i naglasila da je specifičnost ove strategije to što će je nositi ljudi iz škola praktičari. Zato će se u izradi Cjelovite kurikularne reforme za rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje Ministarstvo i Ekspertna skupina, koja je zadužena za provedbu tog dijela Strategije, oslonit na motivirane i stručne ljude iz škola te stručnjake Agencije za odgoj i obrazovanje, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja i ministarstva.

v3_m– Paralelno s izradom terminskom plana provedbe aktivnosti Ministarstvo je vrlo precizno planiralo i financijska sredstva za provedbu. U 2015. godini u proračunu smo osigurali 16 milijuna kuna za provedbu reforme, a najveći dio toga 12 milijuna osiguran je za plaće odgojno-obrazovnih radnika koji će biti zaposlenih kao zamjene u školama iz kojih su posuđeni stručnjaci za izradu reforme. Iznimno značajno je što smo napravili i zakonske pretpostavke da svi oni koji su motivirani i žele se uključiti u izradu mogu to napraviti bez da gube svoja prava i status u školi – naglasila je Sabina Glasovec, pomoćnica ministra obrazovanja. Pri kreiranju proračuna MZOS-a za 2015. godinu prvi put je osigurano i 200 tisuća kuna za licenciranje ravnatelja, odnosno profesionalizaciju poziva ravnatelja. – Da bi dostigli zakonski zadani rok ove godine moramo definirati tri ključne stvari, standard kvalifikacije ravnatelja, donijeti pravilnik o postupku licenciranja i program licenciranje – rekla je Sabina Glasovac i pozvala ravnatelja da potaknu najmotiviranije ljude u zbornicama da se priključe izradi kurikilarne reforme. Umjesto da rade u školi, nastavnici koji pokažu interes i motiv će od 1. rujna ove godine u punoj satnici raditi na reformi školskih kurikuluma. Plaće će dobivati iz državnoga proračuna u visini njihovih sadašnjih plaća, a škole iz kojih su privremeno izmješteni imat će mogućnost na određeno vrijeme zaposliti zamjene, objasnio je Boris Jokić, voditelj Ekspertne skupine za izradu kurikuluma.

v4_mEkspertna skupina u suradnji s ministarstvom donijela je terminski plan realizacije kojim se predviđa da se u prvoj fazi izrade novi predmetni kurikulumi, modeli za sustav vrednovanja i izvještavanja o učeničkim postignućima i osmisli novi sustav stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika. U drugoj fazi kreće se u eksperimentalnu provedbu novih kurikuluma u školama i evaluaciju.- Svaki kukirulum u svakom predmetu bit će jasno određen ishodima koji će biti povezani s vrednovanjem. Odgojno-obrazovni ishodi pritom neće biti samo kognitivne prirode, već će uključivati i razvoj stavova, vještina, financijske pismenosti  i kritičkog razmišljanja. Dogodit će se i znatne konceptualne promjene jer ćemo inzistirati na relevantnosti sadržaja i metoda učenja i poučavanja – naglasio je Boris Jokić.

v5_mPrema njegovim riječima predviđa se i drukčija organizacija rada u školi, odnosno razbijanje predmetno-satne strukture, osnažit će se uloga i profesionalnost odgojno-obrazovnih radnika time što će dobiti veću autonomiju u radu, ali i odgovornost. Sve navedene promjene odnosne na postojeću osmogodišnju osnovu školu, a počeci najavljene devetogodišnje osnovne škole mogu se očekivati za pet godine, pojasnio je Boris Jokić i pozvao sve zainteresirane da se aktivno uključe u proces kao stručnjaci, procjenitelji rada ili protivnici. Službeni javni pozivi za uključivanje u izradu novih kurikuluma biti će objavljeni 2. travnja i 15. svibnja, a radne skupine započet će s radom u rujnu mjesecu. Očekuje se da će novi kurikulumi biti gotovi krajem siječnja 2016. godine  nakon čega će biti stavljeni u široku javnu raspravu i biti poslani svim učiteljima na procjenu i doradu. Njihova primjena i evaluacija eksperimentalno će krenuti u školama u rujnu 2016. godine, a potpuna primjena planirana je u 2017/2018. školskoj godini. Paralelno s ovim procesima provodit će se stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika u kojima će ključnu ulogu imati Agencija za odgoj i obrazovanje.

Kurikularna reforma samo je jedan dio cjelokupne  Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije. – Druga dva projekta su revizija Bolonjskog procesa i treći veliki projekt koji tek zahtijeva velike pripreme je sustav obrazovanja odraslih u čemu RH zaostaje u odnosu na druge europske zemlje, a u što spada i licenciranje ravnatelja i učitelja – kazao je Neven Budak, predsjednik Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije. Naglasio je da pravi uspjeh strategije može biti postignut samo ako inicijative za provođenje budu dolazile odozdo iz škola i ako te inicijative budu na odgovarajući način podržane odozgo.