Najave i izvješća / 3. rujna 2018.

Konceptualne mape u funkciji osuvremenjivanja nastave biologije i povećanja kvalitete vrednovanja

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje  28. i 29. kolovoza 2018. u OŠ Dore Pejačević u Našicama i OŠ „Mladost“ u Osijeku održana su dva međužupanijska stručna skupa učitelja i nastavnika biologije osnovnih i srednjih škola Slavonije s temom Konceptualne mape u funkciji osuvremenjivanja nastave biologije i povećanja kvalitete vrednovanja.

Ciljevi skupova bili su motivirati učitelje i nastavnike biologije za kvalitetno korištenje konceptualnih mapa u nastavnom procesu i povećanje profesionalnih kompetencija u njihovoj izradi i vrednovanju.

Tijekom interaktivnog predavanja koje je vodila doc. dr. sc. Irena Labak, sudionici su osim važne teorijske podloge, na konkretnim primjerima iskusili različite mogućnosti korištenja i kreiranja konceptualnih mapa. Naglasak je stavljen na nužnost osposobljavanja učenika za usvajanje koncepata koje će moći povezivati u određene odnose i tako postići dugotrajno i kvalitetno znanje na višim kognitivnim razinama.

Jednako značajno bilo je i oblikovanje elemenata i kriterija za vrednovanje konceptualnih mapa kao produkta učeničkog znanja te vježbanje samovrednovanja koje treba razvijati kod učenika.

Konkretan primjer korištenja konceptualne mape tijekom usvajanja gradiva iz biologije učenika 8. razreda predstavila je Draženka Kovačević, prof. biologije i kemije iz OŠ Dragutina Tadijanovića u Vukovaru koja već treću godinu eksperimentalno održava nastavu biologije i kemije tijekom samo jednog polugodišta, ali s pojačanom satnicom. Usporedba iskustva od početnih teškoća u izradi mapa u papirnatom obliku do osamostaljivanja učenika u korištenju digitalnih alata u učenju, poticajno je djelovala na sudionike skupa.

Monika Pavić, prof., podijelila je sa sudionicima svoja iskustva u korištenju digitalnih alata za usvajanje dijelova gradiva iz biologije te ostvarivanja korelacija s različitim nastavnim predmetima.

Ovi skupovi predstavljaju nastavak višegodišnje edukacije učitelja i nastavnika biologije na području Slavonije, kojima je cilj podizanje kvalitete prirodoznanstvene pismenosti učenika te svrhovita primjena e-alata u poučavanju i učenju. U skladu s tim, izabrane su i teme koje u svom radu mogu primijeniti svi sudionici skupa, kako oni koji rade po sadašnjem nastavnom planu i programu, tako i oni koji su uključeni u eksperimentalni program „Škola za život“.