Najave i izvješća / 11. srpnja 2014.

Kompetencijski pristup nastavi hrvatskoga jezika

topusko_mDržavni stručni skup za učitelje i nastavnike hrvatskoga jezika održan je u Topuskom od 2. do 4. srpnja na temu Kompetencijski pristup nastavi hrvatskoga jezika.

Predavanja su održali: Linda Grubišić Belina i Srećko Listeš, viši savjetnici i organizatori skupa, Boris Jokić, Jadranka Nemeth-Jajić, Michelle Braš Roth, Sanja Fulgosi, Blaženka Martinović i Belmondo Miliša. Trećega dana skupa svoja su iskustva sudionicima prenijeli učitelji i nastavnici praktičari: Nataša Kokan, Tanja Marčan, Sanja Ogrebić, Nataša Sajko i Tatjana Ruža.

Fotoalbum

{galerija}topusko2014{/galerija}

Osnovni naglasci 

1. Postojeći nastavni programi ne omogućuju poticanje i razvoj čitalačke pismenosti.

2. Učitelji/nastavnici, uz sumativno, trebaju provoditi i formativno vrjednovanje radi snažne povratne informacije koju ono ima za učenika i učitelja/nastavnika.

3. Hrvatski će obrazovni sustav najavljenim reformama uvoditi kriterijsko vrjednovanje temeljeno na odgojno-obrazovnim ishodima i standardima.

4. Taksonomije odgojno-obrazovnih ishoda služe tomu da se nastava usmjeri na učenike.

5. U školskom vrjednovanju i ocjenjivanju kompetencija učenika učitelji/nastavnici trebaju sastavljati ispite znanja prema odgojno-obrazovnim ishodima koje su poučavali.

6. Neknjiževne tekstove treba birati prema odgojno-obrazovnim ishodima.

7. Govorenje se odvija u međudjelovanju s drugim jezičnim djelatnostima – slušanjem, čitanjem i pisanjem.

8. Metode i metodičke postupke učitelj/nastavnik odabire prema odgojno-obrazovnim ishodima.

9. Naglasci se dadu poučavati i to primjenom jednostavnih pravila.

10. Od svih se naglasnih ostvaraja jedino hiperkorekcija prepoznaje kao pogrješka.

11. Govorne se vrjednote pojedinca mogu poboljšati dramskim postupcima.