Najave i izvješća / 28. svibnja 2018.

Škola za život tema međužupanijskih stručnih skupova pedagoga osnovnih škola u Slavoniji

pedagozi_os_mU organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje 24. i 25. svibnja 2018. u Vinkovcima i Našicama održani su međužupanijski stručni skupovi za stručne suradnike pedagoge iz osnovnih škola. Voditeljica skupa bila je Ivana Biljan viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge i predstojnica Podružnice Osijek.

Tema skupa Škola kao učeća zajednica = Škola za život ističe važnost sustavnog unapređivanja kvalitete škole. Cilj je bio usporediti komplementarne postupke samovrednovanja i vanjskog vrednovanja škola i procijeniti njihov utjecaj na unapređivanje kvalitete rada te podizanje razine odgovornosti u školama za kreiranje poticajnog okruženje za aktivno učenje.

Viša savjetnica I. Biljan je uvodnom radionicom World cafea: Škola kao učeća zajednica = Škola za život potaknula sudionike na samovrednovanje uloge pedagoga u upravljanju i vođenju razvojne aktivnosti u školi te na promišljanje kako primjenjivati refleksivne i kritičke metode u formiranju vlastitih pretpostavki o ulozi pedagoga u stvaranju poticajnog okruženja za sve. S pitanjima Što je posebnost moje škole, po čemu se razlikuje od drugih škola?, Kako znate?, Što traži poboljšanje i što poduzimate? pokrenuta je rasprava o odgovornosti svih odgojno-obrazovnih radnika, a posebno pedagoga škole da proširuju svoje vlastite mogućnosti kako bi ostvarili željena postignuća i poticali kreativnost i inovativnost u učenju i poučavanju. Odnosno na koji način svako od odgojno-obrazovnih radnika doprinosi kvaliteti škole i učeniku sumjernom pristupu. Kako bi škola ostvarila svoju osnovnu misiju a to je uspješno učenje i optimalni razvoj svojih učenika, mora se obratiti pozornost na brojne aspekte djelovanja koji osiguravaju kvalitetno učenje i razvoj učenika. Samovrednovanje školama omogućuje analizu vlastitog rada i unapređivanje kvalitete u ostvarivanju odgojnih i obrazovnih ciljeva zaključila je viša savjetnica.

Uz najavljenu temu Škola kao učeća zajednica = Škola za život 24. svibnja 2018. u OŠ Dore Pejačević u Našicama, ravnateljica škole Jasminka Falamić predstavila je rad u školi kroz primjere dobre prakse i brojne projektne aktivnosti.

pedagozi-os1_mU uvodnom dijelu prikazala je kulturno-povijesne, gospodarske i društvene osobitosti Grada Našica i okruženje u kome djeluje Škola. Opisani su uvjeti rada u školi, broj učenika, učitelja, odjela, njihove prednosti, ali i brojne teškoće u radu s kojim se svakodnevno nose radnici škole. Rad u školi prikazan je na principima održivog razvoja, kroz rad Učeničke zadruge Mladost i program Međunarodne eko-škole. Naglasak je na ekološkim aktivnostima, poduzetništvu i humanitarnim akcijama, ulaganju zarađenih sredstava u okoliš, praktičnom radu učenika kroz programe izvannastavnih aktivnosti. Ravnateljica ističe vrijednost Učeničke zadruge jer potiče i razvija praktičan rada učenika, kreativnost i timski rad, osobitu kroz skupine Domaćinstva, Likovne skupine i Modelare… Humanitarni rad učenika i učitelja opisan je kroz Projekt Volontiramo i mi koji je usmjeren rad s djecom koja dolaze iz socijalno ugroženih obitelji. Škola sudjeluje u brojnim projektima koji pridonose kvaliteti rada škole: Ljubav u pokretu, rad s darovitim učenicima, rad s djecom s teškoćama, e-Twinning, Poludnevni boravak, informatičke radionice. U suradnji s CARNET-om Škola je kroz Pilot projekt: E-Škole znatno povećala digitalne kompetencije učitelja i učenika te dobila kvalitetnu IKT infrastrukturu. Na kraju se zahvalila na pažnji prenoseći poruku kako škola ima učitelje i djelatnike koji vole svoj posao, žive u školi i za školu, te uz podršku roditelja i zajednice, ova Škola gradi svoj razvoj na temeljnoj ideji: Škola je učeća zajednica =Škola za život.

25. svibnja 2018. u OŠ „A. G. Matoš“ u Vinkovcima ravnatelj Škole Dario Dragun je na početku skupa pozdravio nazočne te ih u kratkim crtama upoznao s radom Škole. Predstavio je i Erasmus+ projekt koji se provodi u školi. 25 učenika i 12 učitelja Škole je uključeno u projekt My passion – my future kroz koji provode različite aktivnosti u suradnji s ostalim učenicima i učiteljima škole. Projektne aktivnosti se baziraju na učeničkim hobijima te primjeni IKTa u nastavi informatike i engleskoga jezika. Učenici škole domaćina i partnerskih škola iz Grčke, Poljske i Španjolske pod vodstvom učitelja izrađuju fotografije, filmove o svojoj školi i zajednici, svojim hobijima i predstavljaju kolegama. Učitelji sudjeluju u razmjeni iskustava i posjećuju nastavu kolega iz partnerskih zemalja. 

Oba dana na međužupanijskim stručnim skupovima predavači su bili dr. sc. Petar Bezinović s temama Konstrukt kulture kvalitete te Samovrednovanje i vanjsko vrednovanje škola i njihov utjecaj na unapređivanje kvalitete i dr. sc. Senka Gazibara s Filozofskog fakulteta u Osijeku.

Dr. sc. Bezinović je predstavio konstrukt kulture kvalitete kao specifičnog aspekta organizacijske kulture škola i naglasio nužnost osnaživanja kulture kvalitete za unapređivanje i osiguravanje kvalitete rada škola. Kroz interaktivnu je raspravu razmotrena i važnost kulture vrednovanja dionika u sustavu obrazovanja i korištenja različitih oblika vrednovanja za dijagnosticiranje postojećeg stanja i praćenje rada škola. U drugom dijelu izlaganja predstavljen je sustav integriranog vrednovanja škola koji povezuje samovrednovanje i vanjsko vrednovanje škola. Prema prikazanom modelu, uvođenje vanjskog vrednovanja škola koje je komplementarno po svojim ciljevima i metodama samovrednovanju, može snažno potaknuti kvalitetnije samovrednovanje i značajno utjecati na unapređivanje rada škole i ostvarivanje boljih rezultata učenika.

Dr. sc. Senka Gazibara održala je radionice na temu Aktivno učenje kao didaktičko-metodička paradigma suvremene nastave. U okviru radionice objašnjen je pojam aktivnoga učenja, kojega se različito tumači u nastavnoj praksi, što za posljedicu ima njegovu nedovoljnu prisutnost i neiskorištenost svih njegovih potencijala. Prikazane su odrednice aktivnoga učenja, a poseban naglasak stavljen je na suštinsko učenje i taksonomiju za njegovu provedbu te na kontinuume aktivnoga učenja kao pomoć za razumijevanje nastavnih strategija i metoda u vidu cjelovitog razvoja učenika, a koje su sudionici radionice primjenjivali u kontekstu svojih škola. Ujedno, predstavljeni su rezultati istraživanja o aktivnom učenju kao didaktičko-metodičkoj paradigmi suvremene nastave, ukazano je važnost poticajnog multimodalnog okruženja za učenje te procesa vrednovanja i praćenja. Na kraju radionice sudionici su promišljali o ulozi pedagoga u ovome procesu i implementaciji novih spoznaja u svoje škole.

Aktivno učenje neizostavan je konstrukt suvremene nastave te temelj razvoja škole kao učeće zajednice. Stručni skupovi su ispunili postavljene ciljeve, a ishodi će se svakako odraziti na kvalitetu rada i ulogu pedagoga u suvremenom pristupu istraživanju učinkovitosti škola. Ovim skupovima započet je još jedan ciklus stručnog usavršavanja jačanja kompetencija pedagoga za uvođenje promjena u našim školama te za praćenje i vrednovanje tijekom njihove provedbe. Na temelju evaluacija i reakcija sudionika vjerujemo da su sudionici i ovim skupom Agencije dobili ideje za jednu od tema World cafea Zarazimo zbornicu (kako potaknuti kolektiv na suradnju i promjene).