Najave i izvješća / 22. listopada 2012.

Katehetska škola za odgojitelje u vjeri osoba s teškoćama u razvoju

katehetska1_mPotpomognuta komunikacija u vjeronaučnoj nastavi za učenike koji imaju složene komunikacijske potrebe bila je tema dvodnevne Katehetske škole za odgojitelje u vjeri osoba s teškoćama u razvoju, koja je s radom započela u petak 19. listopada 2012. u zagrebačkoj župi sv. Petra.

Na katehetskoj školi, koju su organizirali Agencija za odgoj i obrazovanje i Nacionalni katehetski ured (NKU) Hrvatske biskupske konferencije, sudjelovalo je 70 vjeroučitelja.

Pozdravljajući okupljene predstojnik NKU-a dr. Ivica Pažin istaknuo je kako je kršćanstvo vjera utemeljena na komunikaciji, a Godina vjere na poseban način poziva sve vjeroučitelje da iznova premišljaju svaki aspekt životnoga pripovijedanja njihove kršćanske vjeroispovijesti. Pozdravljajući skup u ime zagrebačkoga nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića predstojnica Ureda za vjeronauk u školi Zagrebačke nadbiskupije dr. sc. s. Valentina Mandarić zahvalila je okupljenima što svakodnevno komuniciraju najvažnijim jezikom u komunikaciji Božje riječi, a to je ljubav.

Važnost komunikacije – naročito duhovne dimenzije – u pozivu (vjero)učitelja istaknuli su u svojim pozdravnim govorima i načelnica Odjela za predškolski odgoj Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta Marija Ivanković te ravnatelj AZOO-a Vinko Filipović. – Komunikacija je jedan od najvažnijih alata svih nas koji radimo s djecom i mladima, ne samo u verbalnom smislu. Komunikacija, a posebno komunikacija vas odgojitelja koji radite s djecom s teškoćama u razvoju mora imati jednu duhovnu dimenziju – poručio je Vinko Filipović.

katehetska2_mNakon pozdravnih riječi skup je nastavljen plenarnim predavanjima. O temi Snaga Božje riječi govorila je dr. sc s. Ozana Krajačić, koja je istaknula kako je prenošenje vjere komunikacija života, osobnoga iskustva relacije s Bogom. Složene komunikacijske potrebe i potpomognuta komunikacija pojmovi su koje je u svome predavanju pojasnila profesorica na zagrebačkome Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu (ERF) prof. dr. sc. Marta Ljubešić, a o računalnim i ostalim pomagalima u radu s učenicima s teškoćama u razvoju govorila je prof. rehabilitator Vesna Matijević Knez iz Centra za odgoj i obrazovanje Goljak u Zagrebu.

U nastavku skupa odgojitelji u vjeri sudjelovali su u radu u skupinama. Pedagošku radionicu Razgovor bez govora: što ide teže, a što lakše pripremile su prof. dr. sc.  Ljubešić i dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša. O potpomognutoj je komunikaciji u radu s učenicima s poremećajem iz autističnoga spektra radionicu pripremila dr. sc. Jasmina Stošić, a elektronička i ostala pomagala u funkciji potpomognute komunikacije za učenike oštećena vida približio je dr. sc.  Ante Bilić Prcić.