Najave i izvješća / 19. listopada 2021.

Katehetska jesenska škola: Vrednovanje učenika s teškoćama u vjeronaučnoj nastavi

U suorganizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Nacionalnoga katehetskog ureda Hrvatske biskupske konferencije (programsko-organizacijski odbor Katehetske jesenske škole: Kristina Benček, predsjednica, dr. sc. Ivica Pažin, predstojnik NKU HBK-a i Dalibor Adžić, viši savjetnik AZOO, voditelj) održan je državni stručni skup za vjeroučitelje u posebnim uvjetima odgoja i obrazovanja, ali i vjeroučitelje u redovitom sustavu škola koji u svom radu imaju učenike s teškoćama. Skup je održan u online okruženju preko platforme ZOOM uz tehničku potporu (tajništvo NKU HBK-a Anita Vranić i AZOO-a Gordana Barudžija). Oba dana je program kroz predavanja i primjere dobre prakse on line aktivno pratio 201 sudionik.

Prvoga dana Katehetske jesenske škole za vjeroučitelje u posebnim uvjetima odgoja i obrazovanja u petak, 15. listopada 2021., fra Ivan Široki održao je predavanje „Vrijednost i dostojanstvo osoba s invaliditetom“, a Ana-Marija Bohaček govorila je o temi „Učenici s teškoćama u procesu učenja u nastavi vjeronauka“.

Govoreći o temeljima dostojanstva i vrijednosti osoba s posebnim potrebama, član zajednice „Vjera i svjetlo“ fra Ivan ističe da dostojanstvo svakog čovjeka proizlazi već iz činjenice da je rođen kao čovjek. Biblijski gledajući, dostojanstvo se čovjeka uvećava obzirom na stvorenost čovjeka na „sliku Božju“. O mjestu osoba s posebnim potrebama, jasno govori Sveto pismo, napose Isus riječima i djelima, potom Sv. Pavao, a u novije vrijeme papa Ivan Pavao II. u apostolskom pismu „Salvifici doloris“.

Govoreći o učenicima s teškoćama u procesu učenja u nastavi vjeronauka, Ana-Marija Bohaček, univ. spec. rehab. educ., ističe da je praksa pokazala kako učenici s teškoćama u razvoju u procesu nastave uspješno savladavaju gradivo i dobivaju osjećaj kompetencije ako je sadržaj prilagođen njihovim interesima te ako je sadržaj prilagođen njihovim mogućnostima.

U popodnevnom dijelu programa izneseni su primjeri dobre prakse: Pristupi i metode vrednovanja u nastavi vjeronauka (Tihana Petković, dipl. teol.); Zahtjevi učenika s teškoćama u vjeronauku (Ivana Peček, prof. def.) i Vrednovanje učenika s većim teškoćama u nastavi vjeronauka (dr. sc. Zlatko Bukvić).

Drugoga dana Katehetske jesenske škole za vjeroučitelje u posebnim uvjetima odgoja i obrazovanja s temom „Vrednovanje učenika s teškoćama u nastavi“ održana su dva predavanja: „Odrednice i kriteriji vrednovanja u nastavi vjeronauka“ i „Vrednovanje i ocjenjivanje postignuća učenika s teškoćama u nastavi vjeronauka“ te su predstavljena dva primjera obrade nastavne jedinice.

Prvo predavanje na temu „Odrednice i kriteriji vrednovanja u nastavi vjeronauka“ održala je dr. sc. Đurđica Ivančić. U svom je izlaganju istaknula da se vrednovanjem postignuća učenika s teškoćama u razvoju u nastavi Katoličkog vjeronauka potiče učenikovo učenje i dobivaju podaci o njegovom napretku te da kvaliteta tog vrednovanja ovisi o više čimbenika.

Potom je prof. dr. sc. Zrinjka Stančić s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održala izlaganje na temu „Vrednovanje i ocjenjivanje postignuća učenika s teškoćama u nastavi Vjeronauka“.

Na završetku skupa predstavljena su dva primjera obrade nastavne jedinice. Dijana Stanić, vjeroučitelj mentor predstavila je nastavnu jedinicu „Divni Božji svijet“, a Ana Muhvić, mag. relig. ped. i kateh., učitelj mentor „Svibanj – mjesec posvećen Mariji“. ( Izvor: IKA)

Sudionicima stručnog skupa proslijeđena je poveznica za evaluacijski upitnik. Upitnik je ispunila većina sudionika. U rezultatima evaluacije može se iščitati zadovoljstvo velike većine anketiranih sudionika skupa kako primjerenošću teme, stručnosti predavača i mogućnosti primjene primjera dobre prakse u vlastitom radu, tako i zadovoljstvo organizacijom skupa, vođenjem skupa i svim tehničkim pretpostavkama potrebnim za održavanje skupa u online okruženju. Sugestije i prijedlozi najčešće su išli u smjeru nove organizacije dodatnih skupova slične tematike i povećanju predstavljanja broja primjera dobre prakse koji su kao i dosadašnji primjenjivi u svakodnevnom rad s djecom s teškoćama kako u posebnim uvjetima odgoja i obrazovanja tako i redovitim školama zbog sve većeg dijela učenika s teškoćama koji su u inkluziji.

Dalibor Adžić