Najave i izvješća / 19. travnja 2021.

Jezično-metodički predlošci u nastavi mađarskoga jezika i književnosti

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje te u suradnji s Katedrom za mađarski jezik Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 8. i 9. travnja 2021. godine održan je putem platforme Zoom državni stručni skup pod nazivom Jezično-metodički predlošci u nastavi mađarskoga jezika i književnosti / Nyelvi és módszertani minták a magyar nyelv és irodalom oktatásában. Skup je bio namijenjen učiteljima i nastavnicima mađarske nacionalne manjine.

Na početku stručnog skupa sudionike je pozdravila ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravka Brezak Stamać.

Cilj skupa bio je učitelje i nastavnike mađarskog jezika u osnovnim i srednjim školama upoznati s novim pristupima i primjerima u provedbi nastave mađarskog jezika u virtualnom okruženju.

Prvi dan državnog stručnoga skupa započeo je izlaganjem doc. dr. sc. Ane Lehocki-Samardžić, voditeljice Katedre za mađarski jezik Filozofskog fakulteta u Osijeku, s temom Aditivne metode u razvijanju kompetencije materinskog jezika / Additív módszerek az anyanyelvi kompetencia fejlesztésében.

            U predavanju je naglasak bio na nastavnim metodama koje potpomažu digitalni vid obrazovanja s posebnim težištem na online nastavi i nastavi na daljinu te na razlikama između njih. 

            Pedagoška radionica 1: Metodička rješenja u nastavi mađarskog jezika / Módszertani minták a magyar nyelv oktatásához

            Na primjerima odobrenog kurikuluma iz Mađarskog jezika (model A, model C) prikazane su nastavne metode koje potpomažu nastavu u virtualnom okruženju te primjena aditivnih metoda u nastavi.

            Pedagoška radionica 2: Izrada nastavnih sredstava i pomagala u nastavi mađarskog jezika i književnosti / Taneszközök tervezése és készítése a magyar nyelv és irodalom oktatásához

            Sudionici su upoznati s najnovijom stručnom literaturom vezanom uz metodologiju nastave. Predstavljen je jednojezični terminološki rječnik mađarskog jezika kojim se mogu prikazati razlike i sličnosti između standardnog jezika, regionalnih jezičnih varijacija i dijalekata u mađarskom jeziku.

            Drugi dan državnog stručnog skupa započeo je izlaganjem dr. sc. Gabriele Dobsai, poslijedoktorandice na Katedri za mađarski jezik Filozofskog fakulteta u Osijeku, s temom Uloga dječje književnosti u nastavi književnosti mađarskog jezika u Hrvatskoj / A gyermekirodalom szerepe a horvátországi magyar irodalomoktatásban.

Središnja tema predavanja bila je mađarska dječja književnost u Hrvatskoj te njena uloga u obrazovnom procesu, kao i utjecaj na razvoj i jačanje nacionalnog identiteta upoznavanjem najznačajnijih djela i razvijajući čitalačke navike.

            Pedagoška radionica: Metodičke mogućnosti u nastavi književnosti/ Az irodalomoktatás módszertani lehetőségei

            Tijekom izlaganja prikazani su primjeri koji mogu pomoći u nastavi književnosti tijekom nastave na daljinu. Prikazane su nastavne metode kojima se učenicima mogu na zanimljiv i poučan način približiti djela mađarske klasične književnosti. 

            Po završetku državnog stručnog skupa provedena je evaluacija. Sudionici su bili izuzetno zadovoljni predavačima, izborom tema te vrlo ugodnom i komunikativnom atmosferom.

            Državni stručni skup u trajanju od 8 sati u virtualnom okruženju putem platforme Zoom organizirala je i vodila Erna Varga, prof., viša savjetnica za mađarsku nacionalnu manjinu.

Primjenljivost tema u praksi4,88
Aktualnost sadržaja4,94
Značaj stručnog skupa za osobni profesionalni razvoj4,81
Interakcija predavača i sudionika4,94
Jasnoća izlaganja4,94
Ocjena stručnog skupa u cjelini4,94