Najave i izvješća / 27. rujna 2021.

Izvješće s državnoga stručnog skupa za učitelje i nastavnike njemačkoga jezika održanoga 31. kolovoza 2021. u online okruženju

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje 31. kolovoza 2021. održan je državni stručni skup za učitelje i nastavnike njemačkoga jezika Otvoreno učenje i obrazovanje.Skup je održan u online okruženju putem platforme Zoom, a sudjelovalo je oko 260 učitelja i nastavnika s područja Republike Hrvatske.

Tijekom ove edukacije bilo je govora o konceptu otvorenoga učenja koji učitelje i učenike vodi k otvorenosti metodama, aktivnom učenju  učenika te učenikovoj vlastitoj organizaciji procesa učenja  uz potporu tehnologije. Sveučilišni nastavnik izv. prof. dr. sc. Predrag Pale, s Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, svojim je suverenim i motivirajućim izlaganjem u uvodnom dijelu skupa omogućio sudionicima uvid u stvaranje konteksta za otvoreno učenje uz potporu tehnologije. Daria Jandrečić, mag. oec., stručna suradnica iz CARNET-a, učitelje je i nastavnike upoznala s digitalnim sadržajima za učenje i poučavanje koji su nastali kao podrška primjeni IKT-a u sklopu projekta e-Škole dok su učiteljice i nastavnice u zvanju savjetnika Lidija Benković, prof., Ajlin Andreis Sarun, prof., i Ankica Marić, prof., iznijele praktična iskustva i ponudile konkretne primjere aktivnosti otvorenoga učenja (Escape-Spiel, Schatzsuche i Flipped Classroom) i alata (Digitale Werkzeugsammlung) koji se mogu koristiti u nastavi njemačkoga jezika u osnovnoj i srednjoj školi.

Rezultati evaluacije temeljem 251 pristigla odgovora na upitnik pokazuju da su značaj ovoga skupa za osobni profesionalni razvoj, aktualnost sadržaja i primjenjivost tema u praksi te pripremljenost predavača i jasnoća njihova izlaganja ocijenjeni izvrsnim ocjenama. Ukupna ocjena  skupa je izvrstan (4,89).

Evaluacija

(docx: 174,94 KB)

Preuzmi