Najave i izvješća / 9. prosinca 2019.

Izvješće o stručnom usavršavanju odgojitelja i stručnih suradnika u suradnji s Hrvatskim Crvenim križem

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje te u suradnji s Hrvatskim Crvenim križem tijekom 2019. godine održano je 12 stručnih skupova na području: Bjelovarsko-bilogorske, Istarske, Karlovačke, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Ličko-senjske, Primorsko-goranske, Splitsko-dalmatinske, Varaždinske, Virovitičko-podravske, Vukovarsko-srijemske i Zagrebačke županije te Grada Zagreba. Na stručnim je skupovima sudjelovalo 387 odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima, a vodile su ih: viša savjetnica za predškolski odgoj Agencije za odgoj i obrazovanje u Zagrebu, mr. sc. Andreja Silić te Ivana Zadražil Vorberger, mag. soc. paed., Služba za rad s mladima i volonterima Hrvatskoga Crvenog križa.

Ciljevi stručnih skupova održanih na temu Humanih vrednota bili su: upoznati programa Odgoj za humanost od malih nogu i znati načela rada Crvenog križa i djelovanje Crvenog križa te poimati važnost humanih osjećaja i djelovanja, prepoznati načine sudjelovanja u humanitarnim akcijama i volonterskim aktivnostima i manjim istraživačkim projektima koji su usmjereni na dobrobit pojedinca i zajednice; razviti osjećaj za aktivno sudjelovanje i pokretanje promjena; razviti osjećaj za aktivno sudjelovanje i pokretanje promjena, upoznati osnovne pojmove vezane uz volontiranje, kreirati plan uključivanja volontera, unaprijediti komunikacijske vještine – razumjeti prednosti dvosmjerne komunikacije, razviti vještine aktivnog slušanja, vještine formuliranja ja-poruka, znati prepoznati elemente neverbalne komunikacije, zaključivati o važnosti nenasilne komunikacije za osobni uspjeh i kvalitetan život u zajednici. Ciljevi stručnih skupova održanih na temu Pripreme za izvanredne situacije bili su: znati definirati što su i opisati karakteristike izvanrednih situacija; opisati i demonstrirati kako pravilno postupati u slučaju potresa; identificirati, procijeniti, prepoznati i izabrati koja su sigurna mjesta u slučaju potresa te demonstrirati siguran položaj u slučaju potresa; imenovati sadržaj kompleta za izvanredne situacije, kreirati vlastiti komplet za izvanredne situacije, te opisati i razlučiti funkciju pojedinih predmeta u kompletu za izvanredne situacije; imenovati vrste reakcija na izvanredne situacije te razviti osjećaj za važnost psihološke priprema na izvanredne situacije. Ciljevi stručnih skupova usmjerenih na inkluziju i rad s djecom migrantima u predškolskom sustavu bili su: steći osnovna znanja o međunarodnoj zaštiti, uočiti i osvijestiti obrazovne i kulturne poteškoće s kojima se susreću djeca migranti, identificirati i imenovati poteškoće s kojima se susreću odgojitelji te stručni djelatnici u  radu s djecom migrantima, usvojiti nove kompetencije za rad s djecom migrantima, povezati se i razmijeniti iskustva u dosadašnjem radu i upoznati se s oblicima podrške institucija nadležnima za odgoj i obrazovanje djece migranata.

Ciljevi stručnih skupova vezanih u temu Prevencija trgovanja ljudima bili su: opisati situacije i namjere koje dovode do ugrožavanja sigurnosti djeteta, znati navesti postupke koji prethode i vode u trgovanje ljudima, prepoznati znakove opasnosti, primijeniti mjere opreza i objasniti načine zaštite, opisati postupke koji prethode otimanju i ropstvu , argumentirati tko je prekršitelj, a tko žrtva i nabrojati savjete za sigurno korištenje interneta. Ciljevi stručnih skupova na temu Zaštite zdravlja bili su: razumjeti ispravne postupke potrebne za zaštitu zdravlja i raspraviti o njihovoj važnosti, zapamtiti osnove postupke prve pomoći u predloženim problemskim situacijama te osvijestiti koji su potencijalni rizici od ozljeda u njihovom svakodnevnom okruženju, upoznati sudionike sa važnošću i ispravnom tehnikom pranju ruku te osvijestiti situacije u kojima je potrebno prati ruke, biti upoznati s ispravnim tehnikama pranja zubi i razumjeti važnost održavanja higijene zubi, prepoznati i povezati načine zaštite zdravlja sukladno vremenskim uvjetima, biti upoznati sa pravilnom i uravnoteženom prehranom, uvježbati i usvojiti osnovnih postupke pružanja prve pomoći, zapamtiti broj žurne službe i pripremiti se nas razgovor i znati voditi razgovor s operaterom žurne službe, razumjeti važnost pozivanja žurnih službi i pripremljenosti na razgovor sa operaterima žurnih službi.

Metode i oblici rada bili su: interaktivna predavanja, radionice i rasprava.

Plenarna predavanja su ostvarena u suradnji s predstavnicima Gradskih društava Crvenoga križa na pojedinom području, a izvrsno pripremljena iskustva iz prakse dječjih vrtića i radionice ostvarili su suradnici dječjih vrtića: Maslačak u Zaprešiću, Naša radost u Pregradi, Milana Sachsa u Zagrebu, Maslačak u Županji, Tiči u Vrsaru, Ivančice u Ivancu i Ciciban u Bjelovaru.

Odgovornost je svakoga odgojno-obrazovnoga radnika u dječjemu vrtiću sustavno osposobljavanje za rad s djecom na stručnoj razini te jednako tako briga i osposobljavanje za pružanje sigurnosti i zaštite zdravlja djece i odraslih osoba. Planiranim i kvalitetno ostvarenim stručnim skupovima na dobar se način doprinosi sustavnom osposobljavanju odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima za kvalitetnu brigu i zaštitu djece i odraslih osoba u izvanrednim situacijama te sustavan rad s djecom za stjecanje novih znanje, vještina i sposobnosti za samozaštitu. U tom je smislu važna daljnja aktivnost odgojno-obrazovnih radnika za kontinuirano učenje i stečenoga znanja u praksi.

U igri i svakodnevnim aktivnostima djeca će uz kvalitetno planirane i ostvarene aktivnosti usvojiti mnoga znanja, vještine i sposobnosti u svrhu očuvanja svojega i života drugih ljudi.

ODGOJ ZA HUMANOST OD MALIH NOGU – održani stručni skupovi

Dječji Vrtić Ivančice Ivanec – 5.6.2019.

https://vrtic-ivancice.hr/2019/06/06/odgoj-za-humanost-od-malih-nogu-podrucje-humanih-vrednota-i-pripreme-za-izvanredne-situacije/

http://eivanec.com/u-nazocnosti-38-polaznika-djecji-vrtic-ivancice-ivanec-domacin-edukacije-s-ciljem-strucnog-usavrsavanja-odgojitelja-za-provodenje-programa-odgoj-za-humanost-od-malih-nogu/

Split (Žnjan) – 4.7.2019.

http://www.crvenikriz-split.com/u-o-s-znjan-pazdigrad-odrzani-strucni-skupovi/

Opatija 20.3.

https://www.facebook.com/dckPGZ/posts/632312863873443/

Bjelovar 30.5.

https://dckbbz.hr/gdck-bjelovar-strucni-skup-odgojitelja-odgoj-za-humanost-od-malih-nogu/

Poreč 18.4.

https://www.hck-istra.hr/n/odradena-jos-jedna-radionicahumanost-od-malih-nogu