Najave i izvješća / 9. ožujka 2020.

Izvješće o stručnom skupu Kvalitetan kontekst za razvoj govora i ostvarivanje programa ranog učenja materinskoga i drugih/ stranih jezika u dječjim vrtićima

Stručni skup Kvalitetan kontekst za razvoj govora i ostvarivanje programa ranog učenja materinskoga i drugih/ stranih jezika u dječjim vrtićima od najranije dobi, održan je 4. ožujka 2020. godine u Dječjem vrtiću Bukovac u Zagrebu. Na skupu je sudjelovalo 102 odgojitelja i stručnih suradnika s područja Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije.

Ciljevi skupa bili su stjecanje znanja i sposobnosti potrebnih za planiranje i ostvarivanje programa usvajanja materinskoga i ranog učenja drugih/ stranih jezika od najranije dobi; stjecanje osnovnih znanja o strategijama učenja i jezičnoga razvoja djece rane dobi; stjecanje osnovna znanja o strategijama djelovanja odraslih – stvaranju kvalitetnoga poticajnog okruženja za usvajanje i rano učenje materinskoga i drugih/ stranih jezika; stjecanje osnovna znanja o praćenju, dokumentiranju i vrednovanju odgojne prakse usvajanja i ranog učenja materinskoga i drugih/ stranih jezika.

Nastojali smo istaknuti važnost ranog odgoja te stvaranja poticajnoga okruženja za usvajanje materinskoga i prirodnog učenje drugih/ stranih jezika u okruženju dječjega vrtića. Posebice je istaknuta važnost uloge odgojitelja, druge djece i odraslih, različitih igara, praktično-životnih aktivnosti, priča, pjesama, brojalica i medija s obzirom na djecu rane dobi te osiguravanje uvjeta za odvijanje što prirodnijega procesa ranoga učenja drugoga/ stranoga jezika (nalik onomu učenja materinskoga).

Također smo nastojali istaknuti vrijednost situacijskoga pristupa odnosno prirodnih procesa učenja drugih/ stranih jezika u kontekstu svakodnevnih praktičnoživotnih aktivnosti djece, jer puno prije nego što progovore (tijekom predverbalne faze), djeci je potrebno omogućiti što više slušanja govora drugih i stjecanja govornih, komunikacijskih i interakcijskih iskustava u stvarnim životnim situacijama.

U uvodnome dijelu skupa viša je savjetnica mr. sc. Andreja Silić održala izlaganje o stvaranju preduvjeta za uspješno ostvarivanje programa ranog učenja stranih jezika u dječjim vrtićima, zakonskim osnovama te je iznijela podatke o ranome učenju stranih jezika za pedagošku godinu 2019/20. prema Elektroničkom upisniku Ministarstva znanosti i obrazovanja, od 26. veljače 2020. Također je stavila naglasak na kvalitetno jezično i stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika te praćenje, dokumentiranje i vrednovanju postignuća u praksi.

Izlaganje o Razvoju govora djece rane i predškolske dobi održala je Dora Bassi, prof. pedagogije i fonetike, zaposlena u Dječjemu vrtiću Frfi u Zagrebu. Uslijedili su Primjeri dobre prakse u području ranog učenja materinskoga i stranih jezika u dječjim vrtićima (20-minutna izlaganja): Bukovac, Gajnice, Jarun, Različak, Špansko u Zagrebu. U drugom je dijelu stručnoga skupa ostvaren rad u 6 paralelnih grupa, radionica i rasprava s primjerima dobre prakse:

Usvajanje stranog (njemačkog) jezika Artigal metodom, Sanja Carević, mag. praesc. educ, odgojitelj mentor, Blaženka Videc, odgojitelj mentor; Interaktivna igra (projekt) Story in suitcase, Lidija Lukač, odgojitelj mentor, DV Bukovac, Zagreb

Praksa ostvarivanja, (p)održavanja i unapređivanja kvalitete u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, Sanja Bogovčič, mag. praesc. educ., Nikolina Nikić, mag. paed., Melani Trbušić, bacc. Praesc. educ., DV Gajnice, Zagreb

Uloga priče u poticanju dječje kreativnosti u ranom učenju jezika, Marijana Plivelić, odgojitelj predškolske djece, Ina Đuraš, magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, Snježana Vusić-Kodvanj, prof. rehabilitacije, Branka Fočić, dipl. pedagog, Kristina Martinko Rutić, prof. ped. DV Jarun, Zagreb

Procesna drama kao poticaj za razvoj govora i govornog stvaralaštva djece na materinskom i stranom jeziku, Senka Teški i Renata Marinković Krvavica, odgojiteljice savjetnice, Tanja Pap, prof. ped. stručni suradnik DV Različak, Zagreb

Pokret, govor, slikovnica, umjetnost, dijete, Lana Gospodnetić, odgojitelj, prof. ped. i pov. Helena Gašpar, mag. praesc. educ., odgojitelj savjetnik, Marijana Bandur, mag. paed. i phon.

Uloga izvornoga govornika u programu, ranog učenja francuskoga jezika, Mirna Bahorić Vrandečić, odgojitelj, prof. franc., Blandine Lamoitte, izvorna govornica, Helena Burić, prof. ped., strulni suradnik savjetnik DV Špansko, Zagreb

Kako uspješno napisati Program ranog učenja francuskoga jezika za djecu predškolske dobi, a niste se usudili pitati?, Loreana Selišek Butina, prof. savjetnik XV. gimnazija, IB World School, Zagreb i vanjska suradnica AZOO-a za francuski jezik

Predstavljanje projekta Putuj s francuskim jezikom, Slađana Domladovac, prof., Hugues Denisot, Ataše za obrazovnu suradnju, Institut Français de Croatie

U zadnjem dijelu stručnoga skupa uslijedila su izvješća s radionica te jednosatna rasprava koju je moderirala mr. sc. Andreja Silić. Cijeli je skup s pozornošću pratila i dr. sc. Yvonne Vrhovac, red. prof. u miru, dugogodišnja suradnica i supervizorica Pokusnih programa usvajanja stranih jezika u dječjim vrtićima (Akcijsko istraživanje od 1992–1995. Zavoda za školstvo i dječjih vrtića, odobreno od Ministarstva prosvjete i kulture).

Kratki prilog zaključcima skupa dala je i mr. sc. Nataša Nikpalj Juraić, osvrnuvši se na mogućnosti i načine kontinuiranoga jezičnoga usavršavanja na materinskome i drugim/ stranim jezicima. Pritom je izdvojila neke primjere, izvore iz stručne literature i korisne linkove, koji mogu pomoći odgojiteljima u pripremi i ostvarivanju odgojno-obrazovne prakse s djecom rane i predškolske dobi te u profesionalnoj komunikaciji s drugim suradnicima i roditeljima.

Na kraju su izneseni zaključci skupa.

Agencija za odgoj i obrazovanje

Odjel za predškolski odgoj i osnovno školstvo

mr. sc. Andreja Silić

viša savjetnica za predškolski odgoj