Najave i izvješća / 21. rujna 2021.

Izvješće o održanom stručnom skupu Tranzicija iz obitelji u dječji vrtić: Potrebe i izazovi u suradnji s Učiteljskim fakultetom, Sveučilištem u Rijeci

Međužupanijski stručni skup Tranzicija iz obitelji u dječji vrtić: Potrebe i izazovi u trajanju od 4 sata, a namijenjen odgojno-obrazovnim radnicima u dječjim vrtićima održa je 8. rujna 2021.  Stručni skup održao se online na ZOOM platformi, a pratilo ga je 156 sudionika iz dječjih vrtića širom Republike Hrvatske, što mu ujedno daje značaj državne, a ne međužupanijske razine kako je predviđeno.

Prijelazni periodi predstavljaju stresan period u životu djeteta kao i njihovih roditelja kada nastupa prijelaz iz obiteljskog okruženja djeteta u potpuno novo okruženje dječjeg vrtića. Mnoštvo novih materijalnih i socijalnih podražaja pred dijete postavlja nove uvjete koji zahtijevaju razvoj adaptivnih strategija prilagodbe na nove uvjete kao i nove uloge u socijalnom okruženju.

Osnovna svrha stručnoga skupa Tranzicija iz obitelji u dječji vrtić: Potrebe i izazovi jest prikazati suvremene spoznaje iz područja prilagodbe i prijelaza iz obitelji u dječji vrtić. Ovaj stručni skup proveden je kao dio aktivnosti znanstvenog projekta Sveučilišta u Rijeci: Dobrobiti djece u prijelaznim životnim periodima: Empirijska provjera Ekološko-dinamičkog modela.

U predavanju izv. prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić, Učiteljski fakultet Sveučilište u Rijeci pod nazivom Suvremene spoznaje o prijelazima u ranom djetinjstvu – uloga institucijskog konteksta, prikazane su teorijske osnove prijelaza i prilagodbe te potrebe djece i obitelji u kontekstu organizacije prakse ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u našoj zemlji.

U drugom dijelu stručnoga skupa, predavanjem izv. prof. dr. sc. Ivane Mihić, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Pružanje podrške razvoju odnosa i privrženosti tijekom prijelaza u dječji vrtić, usmjereno je na potrebne kompetencije odgajatelja u pružanju podrške za osnaživanje socijalno-emocionalne dobrobiti djece rane dobi te dobrobiti njihovih obitelji tijekom tranzicije.

Prvi i drugi dio stručnoga skupa  potkrijepljen je primjerima dobre prakse iz područja tranzicije djece rane dobi iz obitelji u dječji vrtić u okviru rada s djecom, suradnje s roditeljima, te stresa na poslu, metodama rada koje osiguravaju razvoj sigurne privrženosti kod djece koji omogućavaju razvoj kvalitetnih odnosa odgajatelja s djecom i roditeljima. Također, sudionici stručnoga skupa imali su mogućnost aktivno sudjelovati vlastitim primjerima iz prakse vezanim uz temu prilagodbe djece u vrtiću, a procjenu stručnoga skupa mogli su izvršiti u evaluacijskom upitniku.

Izvješće o evaluacijskom upitniku:

Stručnome skupu prisustvovalo je 156 odgojno-obrazovnih radnika, međutim, samo je 60% sudionika ispunilo evaluacijski upitnik i to 72% odgojitelja, 23% stručnih suradnika i 5% ravnatelja dječjih vrtića.

88% sudionika slaže se ili se u potpunosti slaže da je stručni skup dobro organiziran i učinkovito vođen,

92% sudionika stručnoga skupa smatra da je sadržaj koji su predavači ponudili aktualan, a 83% smatra da su metode koje su predavači ponudili u potpunosti odgovarale njihovim potrebama i očekivanjima, dok se 16% djelomično slaže s navedenom tvrdnjom.

78% ispitanika smatra da su sadržaji stručnoga skupa primjenjivi u praksi, dok se 22% sudionika djelomično slaže s tom tvrdnjom čime ide u prilog omjer odgojitelja i stručnih suradnika uključenih u ovaj evaluacijski upitnik.

82% sudionika slaže se ili se u potpunosti slaže da je tema stručnoga skupa zadovoljila njihove potrebe za stručnim usavršavanjem, a od toga 59% sudionika predložilo je različite sadržaje za nastavak stručnoga usavršavanja na temu održanog stručnog skupa.

Neke od  posebno vrijednih značajki ovoga skupa iznesene su u izjavama primjerice: „Dostupnost: odlično da je bilo online jer u suprotnom zbog lokacije ne bih mogla sudjelovati“, „vrijednost međužupanijske razine kao i stručnost i kvalitetu predavača“, „razmjena informacija, primjeri iz prakse“, „tema stručnog skupa koja je i trenutačno najistaknutija i najpotrebnija praktičarima te prigodno vrijeme odvijanja“ „uključivanje svih sudionika stručnoga skupa (vlastita iskustva iz prakse) te kvalitetno izlaganje aktualne teme“, „razmjena iskustva i primjeri dobre prakse“ i sl.

U konačnici, stručni je skup u cjelini ocijenjen s prosječnom ocjenom 4,56.

Izvješće sastavila: Jasna Šverko, mag. rehab.educ. , viša svajetnica za predškolski odgoj