Najave i izvješća / 17. siječnja 2022.

Izvješće o održanom Državnom stručnom skupu za učitelje razredne nastave Nove paradigme u poučavanju – Kurikulum međupredmetne teme Učiti kako učiti

Državni stručni skup Nove paradigme u poučavanju – Kurikulum međupredmetne teme Učiti kako učiti za učitelje razredne nastave održan je online, putem platforme ZOOM, 4. i 5. siječnja 2022., a nazočilo je više od 980 sudionika.

Skup je uvodnom dijelu pozdravila  dr. sc. Dubravke Brezak Stamać, ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje i naglasila važnost međupredmetne teme Učiti kako učiti za profesionalnom razvoj učitelja. Uvodno predavanje o Razvojnim načinima razmišljanja i motivaciji: putu ka samoreguliranom učenju održala je izv. prof. dr, sc.  Silvija Ručević. Naglasila je da je mozak nešto što se razvija i učenje je kao trening, da je nužan razvojni način razmišljanja i preuzimanje odgovornosti za vlastite postupke te da treba voditi brigu o motivaciji i podršci razvoja samoreguliranog učenja. Doc. dr. sc. Maja Brust Nemet govorila je o Pozitivnoj kulturi škole i proaktivnom odnosu prema učenju. Naglašeno je poticajno ozračje za učenje koje uključuje uključenost i odgovornost učitelja, učenika, fizičko okružje, priznanje i poticaje, pozitivno učeničko ponašanje, uključenost i podršku roditelja te društvenu zajednicu. Naglasak je na učenju koje uključuje kolegijalnost i usavršavanje učitelja te dobru komunikaciju, motivaciju, prilagodljivost i upravljanje sobom. O Postavljanju pitanja u nastavi govorila je izv. prof.  dr. sc. Lidija Bakota i pojasnila različite razine i pristupe postavljanju pitanja kako bismo razvijali više razine znanja. Upoznala je sudionike s teorijskim okvirom koji se može koristiti u nastavnoj praksi. U svome predavanju Poticaji i usmjerenja za poučavanje koje vodi do učinkovitog učenja doc. dr. sc. Irena Labak naglasila je refleksiju u praksi, kolegijalno opažanje, znati što se uči, kako se uči i kako se vrednuje. Posebno su naglašene motivacija i emocije. Naglasila je konstruktivno usklađivanje koje obuhvaća ishode i očekivanja, aktivnosti i vrednovanje te isticanje ishoda na način da motiviraju i djeluju kao organizator pažnje poput fokus pitanja. Naglasila je strategiju rješavanja problema i istraživačko učenje, konkretne  i razumljive povratne informacije o uspješnosti učenja, razvoj metakognitivnih znanja i vještina kroz kritičko mišljenje i kreativno mišljenje. Dr.sc.  Mirna Sabljar  govoreći o temi Slušam, dakle učim – ima li mjesta glazbi u učenju naglasila je  je važnost i dobrobiti slušanja klasične glazbe (aktivnog, pasivnog, namjernog i slučajnog slušanja glazbe) te važnost individualnog  i grupnog slušanje glazbe koja ima utjecaj na motivaciju, inspiraciju i koncentraciju. Doc. dr. sc. Ida Somolanji Tokić  govorila je o Stilovima učenja i novim paradigmama u poučavanju djece mlađe školske dobi  te naglasila razlike između tradicionalne i suvremene paradigme učenja. Upoznala je sudionike s pojmom scaffolding koji se smatra privremenom intelektualnom podrškom koju pruža odrasla osoba kako bi učenika poučila višim razinama znanja te istakla važnost poticanja metakognitivnog znanja i projektnog učenja. Primjeri iz nastavne prakse Inovativno učenje kroz poticajne čitalačke aktivnosti, učiteljica mr. Marije Bulut Lukačević i Ljiljane Marinjak dipl. uč., Multimodalni pristup učenju i poučavanju, Ivane Bašić, mag. educ. i Učiti kako učiti iz perspektive učitelja Tatjane Orešković, dipl. uč. pokazali su i da u ovom izazovnom vremenu ne izostaje kreativnost učitelja i realizacija očekivanja Kurikuluma međupredmetne teme Učiti kako učiti.

Na kraju skupa viša savjetnica za razrednu nastavu Mirela Skelac srdačno se zahvalila sudionicima skupa i predavačima. Sudionici su nakon skupa popunili obrasce evaluacije u elektroničkom obliku. Prema procjeni sudionici skup smatraju korisnim za njihov profesionalni razvoj. Sudionici se potpuno slažu i slažu se da su sadržaji aktualni, primjenjivi u praksi i relevantni za rad učitelja razredne nastave te da su im posebno korisni primjeri iz prakse.

Evaluacija

(docx: 63,42 KB)

Preuzmi