Najave i izvješća / 1. srpnja 2022.

Izvješće o održanom državnom stručnom skupu Kartografske projekcije i novosti u kartografiji

Državni stručni skup za učitelje i nastavnike iz geografije Kartografske projekcije i novosti u kartografiji održan je u suorganizaciji s Hrvatskim kartografskim društvom 20. svibnja 2022. godine. Stručni skup na platformi Zoom u trajanju od šest sati pratilo je više od 200 sudionika. Planirani ciljevi stručnog skupa su ostvareni, a sudionici su imali priliku upoznati se s inovativnim metodama i alatima u kartografiji kako bi u nastavnoj praksi mogli  planirati učenje i poučavanje za razvoj kartografske pismenosti učenika i primijeniti suvremene kartografske tehnike u učenju i poučavanju.

U programu skupa održano je osam predavanja i u njemu su sudjelovali predavači sa Odjela za geografije Sveučilišta u Zadru, Geodetskog fakulteta i Rudarsko-naftno-geološkog fakulteta

Sveučilišta u Zagrebu kao i članovi Hrvatskog kartografskog društva. Održana su predavanja: Kartografija u suvremenoj nastavi geografije u hrvatskom obrazovnom sustavu: izazovi i/ ili problem: red. prof. dr. sc. Josip Faričić, Kritički osvrt na klasična pristup kartografskim projekcijama: prof. emer. Miljenko Lapaine, Kartografija i baze podataka: red. prof. dr. sc.

Damir Medak, Daljinska istraživanja i GIS: izv. prof. sr. sc. Dario Perković i doc. dr. sc. Ivan Medved, Proširena stvarnost u kartografskoj vizualizaciji:  Iva Cibilić, mag. ing. geod. et geoinf., izv. prof. dr. sc. Vesna Posločec Petrić i red. prof. dr. sc. Stanislav Frangeš, Učenje i poučavanje o otvorenim (prostornim) podatcima za razvoj kartografske pismenosti učenika: oc. dr. sc. Ana Kuveždić Divjak, Nove kartografske projekcije i kartografske projekcije u praksi: prof. emer. Miljenko Lapaine i dr. sc. Marina Viličić

Po završetku programa sudionici su imali priliku postaviti pitanje predavačima, komentirati program i izvedbu skupa. Većina sudionika smatra područje kartografskih vještina važnom i nužnom temom u osnaživanju stručnih kompetencija učitelja i nastavnika geografije kao i u njihovom profesionalnom razvoju. Na kraju stručnog skupa ispunjavanjem upitnika u Microsoft obrascu sudionici su vrednovali tematske sadržaje stručnog skupa, jesu li i u kojoj mjeri korisni učiteljima i nastavnicima te primjenjivi u nastavi geografije, procjenjivali značaj stručnog skupa za osobni profesionalni razvoj u području kartografskih vještina i predlagali teme narednih edukacija u području planiranja učenja i poučavanja za razvoj kartografske pismenosti učenika.  Analiza ispunjenog evaluacijskog upitnika pokazala je da su na pitanju Smatrate li da su tematski sadržaji stručnoga skupa “Kartografske projekcije i novosti u kartografiji” korisni učiteljima/ nastavnicima geografije sudionicivrednovali s prosječnom ocjenom 4,84, a od toga je 86% sudionika vrednovalo s ocjenom 5, 13% s ocjenom 4 i 1% ocjenom 3. Na pitanju Procijenite značaj stručnog skupa za osobni socijalni razvoj u području kartografskih vještina vrednovano s prosječnom ocjenom 4,81, od ukupnog broja ispunjenih upitnika 82% ih je vrednovalo značaj stručnog skupa sa ocjenom 5, 17% sa 4 i 1% sa 3. Prosječna ocjena na pitanje Kako ocjenjujete primjenjivost stručnoga skupa “Kartografske projekcije i novosti u kartografiji” je 4,56, od toga je 66% odgovora ocjena 5, 27% je ocjena 4, 6% ocjena 3 i 1% ocjena 2. Sudionici su ocijenili stručni skup u cjelini s prosječnom ocjenom 4,85, njih 86% s ocjenom 5, 13% ocjenom 4 i 1% ocjenom 3. 

U prijedlogu tema narednih edukacija u području planiranja učenja i poučavanja za razvoj kartografske pismenosti učenika učitelji i nastavnici geografije predložili su teme vezano za primjenu kartografije u nastavi, praktična znanja i radionice uživo izrade tematskih karata, korištenja digitalnih topografskih karata i kartografskih aplikacija u nastavi geografije.   Posebna vrijednost održane edukacije je prepoznavanje potrebe za kontinuiranim stručnim usavršavanjem u području kartografske znanosti kao i potrebe za praćenjem promjena u korištenju suvremenih alata u izradi kartografskih materijala. Upoznavanjem s inovativnim metodama i alatima u kartografiji moguće je uspješno primijeniti suvremene kartografske tehnike u učenju i poučavanju u svrhu razvoja kartografske pismenosti učenika. 

Evaluacija

(pdf: 634,31 KB)

Preuzmi