Najave i izvješća / 18. siječnja 2022.

Izvješće i evaluacija državnoga stručnog skupa nastavnika klasičnih jezika Rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje 8. siječnja 2022. godine održan je državni stručni skup na daljinu putem Zoom platforme namijenjen učiteljima i nastavnicima latinskog i grčkog jezika. Tema skupa bila je Rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama.

Uvodno izlaganje Mentalno zdravlje učenika: kako prepoznati poteškoće i pružiti podršku održala je dr. sc. Vesna Ivasović, viša savjetnica za stručne suradnike psihologe i nastavnike psihologije u Agenciji za odgoj i obrazovanje. Istaknuvši da je ključno pravodobno uočiti promjene konkretnim je savjetima i smjernicama uputila sudionike skupa na uočavanje promjena u ponašanju, emocionalnih promjena, promjena u izgledu te kognitivnih promjena i promjena u školskom uspjehu. Slikovito i na svima razumljiv i blizak način objasnila je kako se osjeća anksiozan, depresivan i traumatizirani učenik, u čemu nastavnici i nehotice najviše griješe i koji bi bio optimalan način podrške. Pojasnila je važnost primjene 3P-podrške (pristupi, podrži, potakni) te svojim izuzetno zanimljivim izlaganjem motivirala sudionike da se uključe u edukativni program zdravstvene pismenosti u području mentalnog zdravlja djece i mladih PoMoZi Da.

Ira Beck, prof. izvrsni savjetnik, nastavnica latinskog jezika u Školi za medicinske sestre Vrapče u Zagrebu u predavanju Varietas delectat?… delectet? govorila je o radu s učenicima s teškoćama u razvoju iz pozicije zakonske regulative, nastavnika, učenika i roditelja te dala vrlo korisne i upotrebljive primjere vlastite dobre prakse. Smatra da učenici s teškoćama pokazuju najveći napredak u ostvarenju odgojno-obrazovnih ishoda kad se kod njih sustavno potiče razvoj metakognicije. Metakognicija se razvija sustavnim provođenjem brižno planiranog formativnog vrednovanja. Naglasila je da velik utjecaj na učenike ima stav učitelja/nastavnika o tome koliko je različitost dobrodošla i koliko je važan način na koji se ophodi prema učenicima s teškoćama. Iz osobnog, obiteljskog i nastavničkog iskustva preporučila je iskrenost kao najbolji put u izgradnji kvalitetnih međusobnih odnosa.

Temu stručnog skupa posvećenu načinima rada s nadarenim učenicima obradili su Lada Čulin, prof. mentor, nastavnica latinskog jezika u II. gimnaziji u Osijeku i Matija Zorić, prof. savjetnik, nastavnik grčkog i latinskog jezika u Isusovačkoj klasičnoj gimnazija s pravom javnosti u Osijeku. U predavanjima pod naslovima Ad Boscum fratrem i Ad familiares predstavili su vlastite primjere dobre nastavne prakse, tj. vježbe s naglaskom na usvajanju vokabulara latinskog i grčkog jezika. Vježbe temeljene na humoru, vizualizaciji, mašti i kreativnosti obuhvaćaju razna semantička područja, od sociologije, povijesti, mitologije, geografije pa sve do medicine, religije i politike te svakodnevnih društvenih zbivanja kao npr. nogometa. Sudionici skupa nisu krili oduševljenje predstavljenim materijalom i načinom izlaganja.

Posljednje predavanje Inkluzija učenika s teškoćama u razvoju u redovnoj osnovnoj školi održala je profesorica biologije Renata Roščak, učitelj mentor, učiteljica prirode i biologije u Osnovnoj školi Borovje u Zagrebu. U svom je izlaganju, na iznimno pregledan i jasan način, sudionike skupa upoznala s odabranim dijelovima opsežnog dokumenta Smjernice za rad s učenicima s teškoćama Ministarstva znanosti i obrazovanja potkrepljujući tekst Smjernica vlastitim promišljanjima i spoznajama temeljenim na iskustvu u radu s učenicima. Sudionicima skupa bili su vrlo dragocjeni konkretni primjeri oblikovanja nastavnih materijala i izrade zadataka objektivnog tipa primjereni učenicima s teškoćama (primjeri prilagodbe teksta i primjeri grafičke prilagodbe) osmišljeni prema načelnim savjetima logopeda i defektologa tijekom brojnih stručnih usavršavanja i na temelju dugogodišnjeg iskustva u radu s učenicima s teškoćama u razvoju. Osvijestila je i na što nastavnik treba posebno obratiti pozornost prilikom davanja usmenih uputa i tijekom usmenog provjeravanja.

Skup je pratilo 110 sudionika razmjenjujući vlastita iskustva tijekom diskusija. Skupu su nazočili i učitelji i nastavnici drugih struka te odgojitelji, koji su prepoznali važnost edukacije o radu s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama u redovnoj školi.

Evaluaciju državnog skupa ispunilo je 94 sudionika izuzetno zadovoljnih izlaganjima predavača. Pohvalili su veliku pripremljenost predavača te njihov vidljivi entuzijazam i stručnost, dobre primjere nastavne prakse, komunikaciju tijekom skupa i srdačno ozračje te su sve predavače ocijenili ocjenom odličan. Prosječna ocjena za zadovoljstvo ponuđenim temama na skupu je 4,97, zadovoljstvo organizacijom skupa iznosi 4,99, a komunikacija organizatorice i voditeljice tijekom skupa 4,98, na temelju čega se može zaključiti da je skup bio izuzetno dobro prihvaćen.

Državni stručni skup u trajanju od 6 sati na daljinu putem Zoom aplikacijeorganizirala je Kornelija Pavlić, prof. savjetnik, vanjska suradnica Agencije za odgoj i obrazovanje za klasične jezike.