Najave i izvješća / 14. lipnja 2023.

Inkluzivni pristup i inovativne metode u procesu učenja i poučavanja nastave stranoga jezika u osnovnim školama, gimnazijama i srednjim strukovnim školama

Državni stručni skup pod nazivom Inkluzivni pristup i inovativne metode u procesu učenja i poučavanja nastave stranoga jezika u osnovnim školama, gimnazijama i srednjim strukovnim školama održan je od 24. do 26. svibnja 2022. godine u Vodicama.

Skup je bio namijenjen odgojiteljima, učiteljima, mentorima, savjetnicima, izvrsnim savjetnicima, voditeljima (M)ŽSV-a i drugima. Stručni skup su organizirali i financirali Agencija za odgoj i obrazovanje, Veleposlanstvo Republike Francuske u Republici Hrvatskoj i Francuski institut u Republici Hrvatskoj.

Teme:

 • Diversité, plurilinguisme, éducation et intercompréhension
 • L’inclusion en classe de FLE 
 • Enseigner avec Tivi5Monde en classe de FLE 
 • Panorama des méthodes d’innovation.

Predavači:

José Segura, prof., CASNAV de l’Académie de Toulouse, Francuska;

Majda Kurbalić, izvrstan savjetnik, Centar za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“, Osijek; Kristina Pirs, prof. savjetnik, OŠ Mejaši, Split & Loreana Selišek Butina, prof. izvrstan savjetnik, XV. gimnazija, IB Workd School, Zagreb;

Katarina Gubo, prof., XVIII. gimnazija, Zagreb & CIEP Vichy, Francuska;

te drugi predavači iz Francuske: Violaine Jamen, prof.; Annick Hatterer, prof.; Nathalie Viala, prof.; Sylvie Bigot, prof. i Eva Claude, prof.

Ciljevi i ishodi stručnoga skupa

Sudionici su:

 • proučavali koncept plurilingvizma
 • analizirali koncept multikulturalnosti
 • se informirali o novim spoznajama i suvremenim pristupima poučavanju nastave stranoga jezika – francuskoga jezika;
 • razvijali jezične kompetencije i vrijednosti povezane s tolerancijom i različitosti, s ljudskim pravima,, demokracijom, borbom protiv diskriminacije, učinkovitosti i održivošću
 • uočili glavni cilj koncepta „odgoja i obrazovanja za sve“
 • planirali, provodili i vrednovali primjere dobre prakse u inkluzivnoj nastavi stranoga jezika
 • stvorili okruženje u kojem je učenik primijenio strategije učiti kako učiti
 • ojačali digitalne kompetencije i uporabu AI u nastavi

Na početku stručnoga skupa, u ime Agencije za odgoj i obrazovanje, voditeljica i vanjska suradnica za francuski jezik, Loreana Selišek Butina, prof., pozdravila je sudionike stručnoga skupa naglasivši važnost dviju tema Plurilingvizam i Inkluzija u nastavi stranoga jezika-francuskoga.

G. Benoît Le Dévédec, ataše za obrazovnu suradnju iz Francuskog instituta u RH-a, pozdravio je sudionike i predavače. Istaknuo je važnost učenja stranih jezika, višejezičnost, interkulturalnost od ranog učenja francuskoga jezika do Mature. Smatra da je potrebno pripremiti učitelje/nastavnike i na učenike s posebnim potrebama, od učenika s teškoćama u razvoju do darovitih učenika, koristeći razne strategije učenja uz diferencijaciju nastavne pripreme i zadataka vrednovanja.

Prvi dan stručnoga skupa započeo je predavanjem na temu L’inclusion en classe de FLE 

kojeg su održale Majda Kurbalić, prof. izvrstan savjetnik, Kristina Pirs, prof. savjetnik i Loreana Selišek Butina, prof. izvrstan savjetnik. 

Zatim je predavačica Katarina Gubo, prof. predstavila temu Enseigner avec Tivi5Monde en classe de FLE. 

Na kraju prvog dana, predavači iz Francuske, u svoje 4 radionice od 90 minuta, osvrnuli su se na inovativne metode rada u nastavi francuskoga jezika, primjerice, koristeći razne aplikacije, programe, videa, glazbene spotove, digitalne i multimodalne sadržaje, strani se jezik uči u situacijskom okruženju, a pedagoški materijali i primjeri dobre prakse pomažu učeniku u samostalnom i aktivnom učenju, a i učitelju/nastavniku za pripremu nastave.

Predavači su pokazali digitalne alate/aplikacije i programe za pomoć učenicima s posebnim potrebama u nastavi i u učenju, primjerice, crtovlje u bojama, kako prilagoditi font i tekst koristeći Le ruban Word, LireCouleur ili Coupe-mots.

Drugoga dana stručnoga skupa predavanje na temu Diversité, plurilinguisme, éducation et intercompréhension održao je predavač iz Francuske, José Segura, prof. s Akademije iz Toulousea.

Zaključci:

Obrazovna inkluzija je tema koja je relevantna za pedagogijski i društveni kontekst, a posebice za suvremene odgojno-obrazovne reforme. Osnovni cilj koncepta „odgoja i obrazovanja za sve” je inkluzivni pristup koji je refleksija različitih nacionalnih kurikuluma i obrazovnih politika. Inkluzija u okviru odgojno obrazovnog sustava podrazumijeva uvažavanje učenika s teškoćama u razvoju kao ravnopravnih sudionika tog sustava, bez  njihovog izdvajanja u posebne uvjete, a uz osiguravanje posebne podrške, prilagodbe i pomoći bilo kojem učeniku, kad god je ona potrebna, u redovnom okruženju nastave, a posebice nastave stranoga jezika.

Inkluzija omogućuje učeniku s teškoćama u razvoju mogućnost promatranja i imitiranja dobrih modela učenja, primjera dobre prakse, novih okruženja u nastavi stranoga jezika, primjerice, Frankofonije te životnih interakcija s drugim učenicima koji nemaju teškoća što pozitivno pridonosi njihovom razvoju. Istovremeno, ostali se učenici uče toleranciji, prihvaćanju međusobnih različitosti, brizi jedni o drugima te spoznaju kako njihove vlastite teškoće nisu prepreka ka postizanju određenih životnih ciljeva.

Plurilingvizam u nastavi stranoga jezika nastoji razviti određeni stupanj komunikativnih sposobnosti u više jezika prema jezičnoj politici Vijeća Europe. Europa je multilingvalna i svi ti jezici jednako su vrijedni načini komunikacije. Koncept plurilingvizma znatno je širi od samog učenja i ovladavanja jednim ili više jezika. On potiče ravnopravno poučavanje, učenje i znanje više jezika do plurilingvističke komunikacije. Uz to plurilinguizam potiče i razvoj multikulturalnosti.

U današnje vrijeme učitelji/nastavnici nastoje omogućiti svojim učenicima aktivno uključivanje u nastavni proces pronalazeći različite pristupe poučavanju te modernije strategije učenja i poučavanja. Inovativne metode u nastavi poučavanja analiziraju, razlikuju i uspoređuju jezično-komunikacijski pristup, interkulturalni pristup u nastavi stranoga jezika u kontekstu interkulturalne, sociokulturalne i komunikacijske kompetencije u frankofonim zemljama. Korištenjem digitalnih alata i AI u obrazovanju uočilo se i zaključilo da je motivacija cilj, svrha i poticajna okolnost za učenje stranoga jezika.

Dvodnevni državni Stručni skup je završio je u petak 26. svibnja 2023. evaluacijom sudionika.

Povezanost aktivnosti sa stručnoga skupa sa stvarnim iskustvom iz prakse, komunikacija predavača sa sudionicima, relevantnost sadržaja i vješto odabrani primjeri, literatura, pedagoški i dodatni materijali, pridonijeli su dinamičnosti, zanimljivosti izlaganja i vrlo visokim ocjenama sudionika stručnoga skupa.

Na stručnom skupu sudjelovalo je 34 učitelja i nastavnika francuskoga jezika, a evaluaciji je pristupio 31 sudionik stručnoga skupa.

Sudionici su primjenjivost teme skupa ocijenili većinski izvrsnom ocjenom (5), prosječna ocjena 4,55. Aktualnost sadržaja također je ocijenjena većinski izvrsnom ocjenom (5), prosječna ocjena 4,71. Komponentu značaj stručnoga skupa za profesionalni razvoj većina sudionika ocijenila je izvrsnom ocjenom (5), prosječna ocjena 4,65. Komponentu komunikacija i suradnja unutar skupine većina je sudionika ocijenilo ocjenom izvrstan (prosječna ocjena 4,81). Jasnoća izlaganja ocijenjena je većinom sudionika izvrsnom (prosječna ocjena 4,87), Prosječnom ocjenom 4,90 najbolje je ocijenjena komponenta pripremljenost predavača/voditelja radionice. I na kraju komponentu prilika za izražavanje vlastitog mišljenja ocijenjena  je većinski izvrsnom ocjenom (prosječna ocjena 4,77).

Skup je u cjelini ocijenjen ocjenom izvrstan (5). Sudionici su osobito pohvalili organizaciju DSS, mnogo ideja dobrih za nastavu, no poželjno bi bilo više primjera dobre prakse u radu s učenicima, a manje teorije. 

U privitku:

 • Evaluacija (posebna datoteka) koja sadrži statistički prikaz ocjena i prosječnu ocjenu pojedine komponente ankete zadovoljstva

Izvješće napisala:

Loreana Selišek Butina, prof. izvrstan savjetnik

vanjska suradnica AZOO-a za francuski jezik

Evaluacija

(pdf: 204,59 KB)

Preuzmi