Najave i izvješća / 8. rujna 2020.

Hibridno učenje i poučavanje iz Francuskoga jezika

Na početku nove školske godine u vrijeme pandemije COVID-a 19 i novih protokola izvođenja nastave Kristina Pirs, prof. savjetnik i Loreana Selišek Butina, prof., vanjska suradnica Agencije za odgoj i obrazovanje za francuski jezik izradile su Power Point Prezentciju pod nazivom Hibridno učenje i poučavanje iz Francuskoga jezika.

Prezentacija je namijenjena učiteljima i nastavnicima Francuskoga jezika, no mogu ju koristiti i drugi strani jezici, a i po potrebi i drugi predmeti. U prezentaciji autorice objašnjavaju što je to hibridna nastava i kako se provodi u razredu, te govore o uporabi jednostavnih, no kvalitetnih i zanimljivih digitalnih alata koji mogu poslužiti za vrednovanje za učenje i vrednovanje naučnog. 

Hibridno učenje i poučavanje iz Francuskoga jezika (PDF: 2. 53 MB)