Najave i izvješća / 28. siječnja 2018.

E-učenje Tumačenje biblijskih tekstova i Katolički vjeronauk

Školske godine 2014/2015., za vjeroučitelje Varaždinske biskupije, osmišljen je program e-učenja Tumačenje biblijskih tekstova i Katolički vjeronauk. Program e-učenja je nastao nakon provedenih stručnih usavršavanja na temu Bibije te kao odgovor na iskazanu potrebu vjeroučitelja da se na jednome mjestu detaljnije informiraju i educiraju u specifičnom području primjene egzegetskih istraživanja u vjeronaučnoj praksi. Nakon što je prva skupina polaznika sudjelovala u programu te iznijela svoje komentare, kritike i prijedloge, program je sadržajno dorađen i vizualno izmijenjen te ponuđen zainteresiranim vjeroučiteljima drugih (nad)biskupija.

Program e-učenja Tumačenje biblijskih tekstova i Katolički vjeronauk ne zamjenjuje redovite programe stručnih usavršavanja koji se organiziraju u fizičkom okruženju već je ponuđen vjeroučiteljicama i vjeroučiteljima koji procjenjuju  da im je potrebno usavršavanje u području egzegeze i primjene egzegetskih dosega u vjeronaučnoj praksi.

 

Znanstveni i stručni doprinos programu dao je svojim sudjelovanjem pročelnik Katedre Svetog pisma Novoga zavjeta na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Mario Cifrak, dekan. Snimljena su i u pojedine dijelove programa postavljena njegova kratka uvodna izlaganja te je prema njegovoj sugestiji odabrano i uvršteno u program nekoliko brojeva časopisa Biblija danas.

Ciljevi programa su usvojiti osnovne pristupe Bibliji na temelju dokumenta Tumačenje Biblije u Crkvi, uklopiti dosege egzegetskih istraživanja u razumijevanje biblijskih tekstova koji se koriste u nastavi katoličkog vjeronauka, koristiti 10 temeljnih načela biblijske didaktike za plodno čitanje Biblije te izmijeniti profesionalna iskustva.

Program je osmišljen tako da sudionici uz samostalno čitanje, rješavaju zadatke u kojima trebaju u nastavnoj praksi primijeniti neke od ponuđenih metoda, vrednovati njihovu uspješnost te profesionalno iskustvo u forumima podijeliti s ostalim sudionicima programa. S obzirom na to da se od sudionica i sudionika očekuje intenzivna međusobna komunikacija, u jednom ciklusu programa može sudjelovati najviše trideset sudionika. Do sada je održano jedanaest ciklusa unutar kojih je dvjestotinjak vjeroučiteljica i vjeroučitelja uspješno prošlo program. Dvanaesti ciklus je u tijeku, a početak sljedećega se planira u ožujku 2018. godine. 

Neki od komentara sudionika iz anketnoga upitnika kojega ispunjavaju po završetku programa e-učenja Tumačenje biblijskih tekstova i Katolički vjeronauk:

„Izrazito poučan i kvalitetan način učenja te predlažem dodatne teme za ovakav oblik učenja. Time se poboljšava kontinuiran rad na temama, a ostavlja nam se dovoljno vremena za promišljanje i analizu zadobivenih zadataka, sukladno obiteljskim i radnim obavezama svakoga od sudionika. Izabrana tematika je jako važna u vjeronaučnoj nastavi tako da sve pohvale za osjetljivost na “duh vremena”. Hvala za svaki iskazani trud oko ovog programa“ 

„Sviđa mi se što je zastupljeno više načina prenošenja informacija (film, predavanje, prezentacija, tekstovi, zadaci) i što smo mogli komunicirati s drugim vjeroučiteljima.“

„Potrebno je više ovakvih programa jer omogućuju sudionicima da sami izvrše zadane zadatke prema svojem vremenu.“ 

„Sviđalo mi se što se mogu izmijeniti iskustva s drugim kolegama, što se e-kolegiju može pristupiti u bilo koje doba prema vlastitim mogućnostima, što otvara vidike pristupima i metodama, što nas potiče na osobno usavršavanje…“