Najave i izvješća / 7. svibnja 2024.

Državni stručni skup za učitelje i nastavnike romanskih jezika „Suvremeni trendovi u učenju i poučavanju i profesionalni razvoj voditelja ŽSV-a”

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje 5. travnja 2024. godine u Vodicama je održan državni stručni skup za učitelje i nastavnike romanskih jezika Suvremeni trendovi u učenju i poučavanju, profesionalni razvoj voditelja ŽSV-a (francuski, španjolski i talijanski jezik).

Program stručnog skupa sastojao se od predavanja i radionica. Ishodi stručnoga skupa ostvareni su prema planiranom programu od 8.45 do 16.45 sati. U radu stručnoga skupa sudjelovalo je 67 učitelja i nastavnika romanskih jezika od kojih 23 voditelja (među)županijskih stručnih vijeća iz talijanskog, španjolskog i talijanskog jezika. Kroz predavanja i radionice sudionicima skupa pruženi su brojni izvori znanja i smjernica za dublje razumijevanje važnosti kvalitetnoga profesionalnog razvoja uz prikaz metoda, tehnika i strategija ključnih za poticanje učenja, razvijanje samostalnosti učenika i u konačnici uspješnog obrazovanja.

Teme i sadržaji predstavljeni su sljedećim redom:

1. Jelena Bogdanović, prof. mentor, iz Prve riječke gimnazije u Rijeci izložila je temu Digitalni alati u svrhu razvijanja višejezičnosti i neposrednog usvajanja ishoda u nastavi s ciljem primjene digitalnih alata i platformi za razvijanje višejezičnosti i međukulturne komunikacije u nastavi, obrazovnih digitalnih sadržaja s ciljem razvijanja višejezičnosti.

2. Sonja Salković Pokupec, prof. savjetnik, iz Osnovne škola Frane Petrića iz Cresa i Srednje škole Antuna Haračića iz Malog Lošinja, P.o. Cres predstavila je temu Iskustveno učenje u nastavi romanskih jezika: Popularni karnevali u Europi – Karneval u Veneciji s ciljem upoznavanja procesa iskustvenog učenja tijekom kojega se razvijaju osobni potencijali učenika, kreativnost, originalnost i stvaralačko mišljenje.

3. Kristina Lalić, mag. prim. educ., Osnovna škola Ivana Zajca, Rijeka – temu Poticanje i podrška darovitim učenicima izložila je u dva dijela. U prvom dijeluobjasnila je definiciju pojma darovitosti iz nekoliko aspekata i opisala karakteristike potencijalno darovitih učenika. U drugom dijelu predstavila je metode rada i smjernice za rad s potencijalno darovitim učenicima.

4. dr. sc. Ines Begić, Osnovna škola Podmurvice, Rijeka – predstavila je temu Jezični self kao dio identiteta učenika kojom je istaknula ulogu samopercepcije učenika u razvijanju motivacije za učenje stranih jezika i važnost jezičnog selfa kao bitnog dijela (jezičnog) identiteta učenika.

5. Davor Černi, viši savjetnik za engleski jezik, Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb – organizirao je svoje izlaganje u dva dijela. U prvom dijelu (Unapređenje prakse) Uspješno pisanje povratne informacije u e-imenik izložio je važnost kvalitetne povratne informacije u e-imeniku i vještinu pisanja jasnih, konstruktivnih i motivirajućih povratnih informacija te nužnost prilagodbe povratne informacije individualnim potrebama učenika. Predavač se osvrnuo i na tematsko planiranje za uspješno formuliranje ciljeva i odgojno-obrazovnih ishoda.

Voditelji stručnoga skupa bili su vanjski suradnici Agencije za odgoj i obrazovanja: Marija Puškarić, prof., savjetnik, dr. sc. Sunčica Sabljak i Loreana Selišek Butina, prof., izvrsni savjetnik

Evaluacija

(docx: 470,30 KB)

Preuzmi