Najave i izvješća / 5. srpnja 2022.

Državni stručni skup za učitelje i nastavnike povijesti

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje od 27. do 28. lipnja 2022. godine održan je državni stručno-znanstveni skup za učitelje i nastavnike povijesti u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj u on-line okruženju (ZOOM aplikacija). Tema stručnog skupa bila je Politička kultura i svakodnevica u hrvatskim zemljama u razvijenom srednjem vijeku i ranom novom vijeku. Na odabir teme utjecale su promjene u nastavi povijesti, a koje su rezultat uvođenja kurikula povijesti u osnovnim školama i gimnazijama u Republici Hrvatskoj 2019. godine.

Skup je imao dva cilja. Prvi cilj bio je ojačati kod učitelja i nastavnika povijesti znanstvene spoznaje o hrvatskoj srednjovjekovnoj i ranoj novovjekovnoj povijesti na kojoj se temelji nastavni predmet Povijest, a koje imaju karakter interdisciplinarnosti i multidisciplinarnosti. Drugi cilj skupa bio je podići kvalitetu planiranja nastave i to na temelju najnovijih znanstvenih spoznaja o učenju i poučavanju, kao i usklađivanje sadržaja poučavanja, nastavnih aktivnosti i nastavnih metoda s zahtjevima kurikula.

Stručni skup organizirala je i vodila mr. sc. Marijana Marinović, viša savjetnica za nastavu povijesti u Agenciji za odgoj i obrazovanje, a otvorila ga je Dubravka Brezak Stamać, ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje.

Predavači i teme:

 • mr. sc. Marijana Marinović, Hrvatski povijesni prostor u srednjem vijeku u kurikulima povijesti – novi pristupi i nove teme
 • dr. sc. Hrvoje Gračanin, Politička kultura u hrvatskom srednjovjekovlju
 • dr.sc. Zdenka Janeković Römer, Život u srednjovjekovnom gradu na primjeru Splitskog statuta iz 1312. godine (život grada i gradskih institucija, o građanstvu i odnosu sekularnih i crkvenih vlasti)
 • Karolina Ujaković, prof. i Svjetlana Vorel. prof.,  Zlatna bula Bele IV. – razvoj društva i gospodarstva u 13. stoljeću
 • dr. sc. Bruno Škreblin, Gradska uprava u svakodnevici srednjovjekovnog Gradeca
 • Dijana Muškardin, prof., Slika svakodnevice u srednjovjekovnom gradu kroz statute istarskih gradova
 • Valentina Milohanić, prof., Život u srednjovjekovnom gradu na primjeru Novigradskog statuta
 • Andreja Kartelo Nekić, prof., Razvoj društva i upravljanje srednjovjekovnim gradom na primjeru Senjskog statuta
 • dr. sc. Kosana Jovanović, Položaj i svakodnevica žena prema Statutu grada Rijeke
 • dr. sc. Gordan Ravančić, Politika i svakodnevica Dubrovnika u doba kuge
 • Dean Brhan, prof., Jadranske migracije prema Istri i svakodnevni život novih stanovnika Istre u razvijenom srednjem i ranom novom vijeku
 • dr. sc. Tvrtko Božić, Krčka svakodnevica u normama Vrbničkog statuta iz 1388. godine
 • dr. sc. Stanko Andrić, Pravno uređenje slavonskih srednjovjekovnih gradova
 • Vesna Slaviček, prof. i Sanda Daus, prof. Statut grada Kastva
 • Antonija Mažuranić, prof., Povijesno umjetničko istraživanje starog grada Ledenice

Po završetku stručno-znanstvenog skupa 413 učitelja i nastavnika je ispunilo anketni upitnik u kojem su ocijenili dvodnevni rad stručno-znanstvenog skupa u cjelini kao i pojedinačno predavače. Prosječna ocjena skupa u cjelini je 4.90 (371 učitelj i nastavnik ocijenio je skup ocjenom odličan, 41 ocjenom vrlo dobar i 1 ocjenom dobar).

Evaluacija

(docx: 921,53 KB)

Preuzmi